SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 22.08.2011


ODRŽAVANJE EDUKACIJE O ŽIVOTNIM VJEŠTINAMA U SARAJEVU

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH otpočela je sa implementacijom projekta pod nazivom “Edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama.” Aktivnosti se realizuju u okviru Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP), finansiranog sredstvima Vlade Kraljevine Španije. Projekat se implementira na području 17 općina/opština u BiH: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Široki Brijeg, Trebinje, Brčko Distrikt, Odžak, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Doboj, Tuzla, Zenica, Bihać, Livno i Vitez u vremenskom periodu od 30. maja 2011. godine do 28. februara 2012. godine.

Mladi koji će učestvovati na edukaciji/treningu će steći znanje o:
• Životnim vještinama i ključnom obrazovanju o kompetencijama i odnosu izmedju obrazovanja i tržišta rada;
• Uticaj obrazovanja na zapošljivost i bolji izbor za život i ekonomske sigurnosti;
• Podići svijest o osobnim potrebama i pristup raspoloživim resursima;
• Kako pokrenuti vlastiti posao - poduzetničke vještine;
• Poslovno planiranje;
• Započinjanje akcija u zajednici da bi se ublažila marginalizacija, nezaposlenost i proces održivog povratka;
• Jačanje kapaciteta podnositelja zahtjeva za grantove. Model je dizajniran i kao sredstvo za aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i privrednom životu ruralnih povratničkih zajednica.
Mladi će naučiti kako izraziti i ostvariti svoje potrebe i kako komunicirati s lokalnim vlastima i predstavnicima biznis sektora.

 

Trening u Sarajevu će se održati 23. i 24. avgusta 2011. godine u prostorijama hotela Hollywood, ul. Dr. Pintola br.23 - Ilidža, sa početkom u 08:30h.

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) u trajanju od tri godine (2010 – 2012) je projekat podržan kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva od strane Vlade Kraljevine Španije. Program zajednički provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Minisarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, zavodima za zapošljavanje, osnovnim i srednjim školama, općinama i ruralnim zajednicama, pojedinačnim preduzećima te NVO –ima i organizacijama civilnog društva.

 

PRESS SLUŽBA UZOPI u BiH

 

 


Kontakt
informacije:

Email: uzopi@bih.net.ba
Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 273 581

Mihrivode 29, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.uzopibih.com.ba

Članice Unije:


Unija u svom sastavu broji 98 lokalnih udruženja / udruga, zemljoradničkih i poljoprivrednih zadruga u Bosni i Hercegovini, kao i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice.html