Članice Unije:

Banja Luka

..--> UDRUŽENJE GRAĐANA POVRATNIKA U BANJA LUKU

Udruženje je osnovano 2004. godine. Glavne aktivnosti udruženja se odnose na:
- povratak raseljenih i prognanih građana Banja Luke u svoje prijeratne domove
- obnovu kulturnih i vjerskih objekata
- istrajnost u poštivanju i primjeni Ustavnih i temeljnih ljudskih prava i sloboda


Djelatnosti udruženja:
 - obezbjeđivanje materijalno-socijalnih prava povratnika
 - daje inicijative za unapređenje djelovanja entitetskih i državnih ministarstava koja su od značaja za povratničku populaciju
 - učestvuje u poslovima koji se odnose na pitanje zapošljavanja, prekvalifikacije i školovanja svojih članova
 - učestvuje u javnim raspravama i daje inicijative povodom izrade i donošenja Zakona i drugih propisa koji su direktno vezani za povratničku poluaciju
 - organizuje sporstki i kulturni život za svoje članstvo
- prati stanje u obrazovanju sa svih aspekata, a naročito bezbjednosti povratničke djece
 - izrada besplatnih molbi i žalbi za povratnike i mnoge druge aktivnosti


Predsjednik udruženja: Kemal Gunić
..--> ZAJEDNICA HRVATA BANJA LUKA

Nestranačko udruženje s ciljem da djeluje u svrhu prosperiteta i budućnosti hrvatskog naroda na području Banja Luke, te ostvarivanju interesa hrvatskog naroda, čuvanju i njegovanju dentiteta što podrazumijeva:
 - da hrvatski narod živi na području Banja Luke                                                                                                            
- da se može živjeti u jednom stabilnom i uerđenom društvu i dr.

Aktivnosti udruženja: 
čuvanje i njegovanje identiteta; ostvarenje svih univerzalnih ljudskih prava; njegovanje i afirmisanje kulturne tradicije hrvatskog naroda; obrazovanje i prihvatanje savremenih obrazovnih dostignuća i td.

Udruženje je osnovano 2010. godine, a Uniji su pristupili 2011. godine.


Predsjednik udruženja: Ivica Dujić
..--> ZAJEDNICA UDRUŽENJA GRAĐANA BANJALUČANA

Programski zadaci Zajednice, koja je osnovana 2004. godine,  se odnose na očuvanje kulturne baštine i tradicije grada, stvaranje povoljne klime za suživot toleranciju i uspješnu reintegraciju povratnika u Gradu Banja Luka.

Aktivnosti udruženja:
 - uspostava informacionog računarskog centra sa bazom svih relevantnih podataka za potrebe Zajednice 
- stručno osposobljavanje građana, a naročito u oblasti informatike i stranih jezika                                             
- organizovanje informacijeske mreže                                                                                                                              
- praćenje i učestvovanje u donošenju određenih propisa


Predsjednik udruženja: Muhamed Kulenović
..--> UDRUŽENJE ZA OBNOVU I RAZVOJ SELA STRATINSKA, SASINA I ŠKRLJEVITA „RAZBOJ“

Udruženje je formirano 2011. godine sa ciljem obnove i razvoja sela Stratinska, Sasina i Škrljevita  i radi na zajedničkom prosperitetu i budućnosti naroda koje žive na tim područjima.

Promoviše i prezentira ostvarenje interesa raseljenih stanovnika hrvatske nacionalnosti, provodi akcije u cilju razvoja sveopštih interesa i domicilnog stanovništva i raseljenih lica.


Predsjednik udruženja: Marko Pavić

 

Bijeljina


..--> UDRUŽENJE "POVRATAK I ODRŽIVI OPSTANAK"

Udruženje je osnovano 2002 godine i prvo je Udruženje na području opštine Bijeljina koje se bavilo tematikom povratka na području opštine Bijeljina.

Misija - Udruženje je nevladina, neprofitna organizacija multietničnog sastava koja evidentira i pruža pomoć povratnicima ui Bijeljinu i stvara uslove za njihovu kompletnu integraciju u lokalnu zajednicu. Shodno našoj misiji, Udruženje je u proteklih 10 godina radilo na ostvarivanju ciljeva misije.

Do sada Udruženje je radilo na implementaciji sljedećih projekta:
-  2003-2004 – Pokretanje plasteničke proizvodnje na imanjima povratnika – donator UMCOR
-  2004-2005 – Biznis info centar – pružanje pomoći samostalnim zanatlijama, povratnika, na području opštine Bijeljina. – donator UMCOR
-  2006-2007 – Agro Biznis centar – projekat finansiran od strane EU i Regionalne razvojne agencije TZ (NERDA), implementiran na području 5 opština SI Regije BiH.
-  Od 2008 godine Udruženje nije imalo projekata, ali je finansirano od strane Opštine Bijeljina i održava projekat – “Otvorena vrata” gdje pruža pomoć, svih vrsta, povratničkoj populaciji


Udruženje je u proteklih 10 godina pokrenulo sljedeće inicijative: uspostavljanje opštinske komisije za rekonstukciju kuća – Udruženje ima svog člana u komisiji u proteklih 8 godina; u saradnji sa organizacijom INTERACTIV - 3 godine imalo pravo na besplatnu obuku na kompjuterima uz pomoć koje se oko 15-oro mladih zaposlilo; sarađujemo sa firmom doo PLANT iz Tuzle, koja pruža savjete i potporu poljprivrednicima – povratnicima u Bijeljini; osnivanje komisije za obrazovanje – radila na upošljavanju 10 nastavnika osnovne škole na teritoriji Bijeljina; 2004. godine Udruženje je u direktnim pregovorima sa tadašnim Visokim predstavnikom OHR-a, gdinom Švarc-Šilingom, donijelo tzv.”Šilingove zaključke” uz čiju pomoć je Bijeljina bila u žiži interesovanja  međunarodne javnosti. U periodu od 2004-2007. godine uspjeli smo da, uz urgencije i dopise, aktivno učestvujemo u zapošljavanju preko 70 povratnika u javne institucije; od 2007. godine, Uvodimo novu aktivnost - Izdavanje potvrda za liječenje. Do sada je izdato preko 300 potvrda, a uspostavljena je dobra saradnja sa UKC Tuzla vezano za ovu aktivnost. Cjelokupna aktivnost tokom 2011 i 2012 godine obilježilo je bavljenjem ljudskim pravima, tačnije mnogobrojnim oblicima diskriminacije, kojim je, bilo pojedinačno, bilo kolektivno, bivala izložena gotovo kompletna populacija i to iz oblasti: zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, zapošljavanja, ekonomskog razvoja, stambene rekonstrukcije i mnogi drugih.


Predstavnici udruženja: Nedžad Pašalić i Muhamed Beganović

 

Bosanska Krupa

 

..--> UDRUŽENJE „KRUNA“

Aktivnosti udruženja, koje je osnovano 2008. godine bazirane su, prije svega na demokratizaciji društva i učešću građana u društveno-političkom i javnom životu. Također, udruženje se bavi  organiziovanjem manifestacija kojim se promoviraju i štite temeljna ljudska prava manjina, žena, djece, invalidnih i lica sa posebnim potrebama, zatim  organiziranje edukacija u cilju aktivnog učešća u obrazovnom reformskom procesu, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija.

Učestvovali su u  izradi mnogih  projekata i organizovanju raznih manifestacija i edukacija iz oblasti: ekologije, turizma, poljoprivrede razvoja poduzetništva.


Predsjednik udruženja: Dževada Štancl

 

Brčko Distrikt


..--> UDRUGA „EKO-MLADI“ I MZ GUSTI GRAB BUSOVAČA

Udruga mladih ljudi koji se zalažu za očuvanje okoliša, te manju upotrebu plasticnih i reklamnih vrećica da bi se sto bolje očuvala majka priroda.

 Izradili su nekoliko platnenih vrećica koje su u nekoliko prilika i podijelili, kako mladima, tako i onim starijima.

Zatim rade na raznim projektima koji su za dobrobit šire lokalne zajdnice

Predstavnik udruženja: Vlado Marčić

 

Busovača


..--> UDRUŽENJE GRAĐANA „POVRATAK“

Udruženje, iako osnovano 2012. godine, aktivno se uključilo u provođenje zadataka definisanih u Aneksu VII DMS-a kao i Revidiranoj Strategiji BiH za provedbu Aneksa VII DMS-a (sanacija stambenih jedinica, nabavka poljoprivredne mehanizacije, sanacija štala i poljoprivrednih zemljišta, njivskih puteva itd).Također, aktivnosti se odnose implementaciju procesa povratka izbjeglih i raseljenih, unapređenje društvenog života i saradnju sa institucijama vlasti.


Predstavnici udruženja: Miroslav Ćosić i Dubravko Barišić

 

Čajniće


..--> UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI POVRATAK

Zalaganje za stvaranje boljeg životnog ambijenta povratnika je glavna aktivnost udruženjea koje je osnovano 2005. godine.

Također, saradnja sa humanitarnim organizacijama i lokalnim vlastima u cilju osiguranja sredstava za održivi povratak jeste cilj udruženja a sve u svrhu jačanja civilnog društva i provođenja Anex-a VII DMS-a.


Predsjednik udruženja: Nurija Šivšić

 

Čapljina


..--> UDRUŽENJE ZA POMOĆ POVRATNICIMA „JUG“

Aktivnosti udruženja se odnose na razvoj poslovnog sistema za potrebe svojih članova–ugovaranje socijalnih programa, pokretanje ekonomskih i ostalih programa koji doprinose duhovnom i materijalnom razvoju povratnika. Također, udruženje pruža pomoć i organizaciju u projektima obnove stambenog fonda i infrastrukture za potrebe povratnika kao na očuvanje životne sredine u ekološkim projektima i drugim sličnim djelatnostima. Osnovano je 2004. godine.


Predsjednik udruženja: Musair Penava
..--> UDRUŽENJE POVRATNIKA SRBA U ČAPLJINU

Udruženje je osnovano 2006. godine. Ostvaruje i unapređuje zajedničke interese iz sfere socijalnih, kulturnih, humanitarnih i sl. aktivnosti od zajedničkog i šireg društvenog interesa, pruža pomoć pri organizvoanju povratka i vrši posredovanje između donatora i povratnika za obnovu infrastrukture.

U svom dugogodišnjem radu, Udruženje se uključilo u pomoći obnove objekata povratnicima zajedno sa međunarodnim organizacijama. Kasnije, predstavnik udruženja je i član općinske Komisije za odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica.  Udruženje se, također, uključilo u edukaciju povratnika u pravljenju programa u cilju pomoći povratnicima u obnovi infrastrukture, zapošljavanja i drugih aktivnosti.
Aktivnosti udruženja u povratničkim mjestima:

 1. učešće u obnovi Doma kulture, održavanje mjesnog groblja, obnova staja, dodjela motokultivatora i plastenika – Prebilovci
 2.  obnova spomen kosturnice, izgradnja puta, održavanje mjesnog groblja, sanacija SPC i priključenje na vodovodnu mrežu – Gabela
 3. izgradnja vodovodne i elektro mreže, izgradnja SPC, čišćenje i obnova stambenih jedinica, održavanje mjesnog groblja – Klepca
 4. obnova stambenih jedinica, obnova SPC i oparohijskog doma, dodjela plastenika i motokultivatora – grad Čapljina
 5. obnova stambenih jedinica, saniranje i održavanje mjesnog groblja – Dračevo-Krupa
 6. čišćenje i obnova stambenih jedinica, dodjela plastenika i motokultivatora, obnova staja – Tasovčići
 7. izgradnja elektromreže, čišćenje i obnova stambenih jedinica, dodjela plastenika, motokultivatora i sadnog materijala, nabavka krupne i sitne stoke, održavanje mjesnog groblja – Domanovići
 8. izgradnja elektromreže, čišćenje i obnova stambenih jedinica, obnova doma i SPC, dodjela plastenika, motokultivatora i sadnog materijala, nabavka krupne i sitne stoke, održavanje mjesnog groblja – Opličići
 9. izgradnja elektromreže, čišćenje i obnova stambenih jedinica, obnova doma i SPC, dodjela plastenika, motokultivatora i sadnog materijala, nabavka krupne i sitne stoke, održavanje mjesnog groblja,obnova mjesnog puta – Lokve
  i mnoge druge aktivnosti.


  Predsjednik udruženja: Maksim Lojpur

 

Derventa


..--> UDRUGA HRVATA POVRATNIKA U BOSANSKU POSAVINU "FENIKS"

Udruga Fenix je jedan od najaktivnijih organizacija na području BiH. Istrajnost u ostvarivanju građanskih prava, dužnosti i potreba sadržanih u: ličnim, kolektivnim, nacionalnim, religijskim, socijalnim, kulturnim, jezičkim i privrednim pravima povratnika su neke od glavnih aktivnosti koje udruga provodi. Osnovana je 2005. godine.

Također, cilj udruženja jeste integracija hrvatskih povratnika u lokalnu i državnu zajednicu te  registriranje infrastrukturnih, privrednih, socijalnih, sigurnosnih, kulturnih i religijskih potreba povratnika u Posavinu, organiziranje i pružanje pomoći povratnicima, očuvanje jedinstva pripadnika različitih skupina ili pojedinaca i jačanje saradnje sa ostalim NVO u BiH.


Predsjednik udruženja: Pejo Guberac
..--> BOSANSKI DUBOČAC I NJEGOVI LJUDI

Ciljevi i djelatnosti udruženja su povezivanje članova udruženja i drugih ljudi ovog kraja, podsticaj za stvaranje uvjesta povratnika i raseljenih osoba, zadovoljavanje interesa i potreba mladih i pružanju pomoći na poboljšanju životnih uvjeta obitelji te izgradnju infrastrukture, ambulatni, škola i ostalih infrastruktuirnih potreba. Udruženje je osnovano 2010. godine.

Predstavnici udruženja: Neda Pozderac i Irfan Mehičić

 

Doboj


..--> „MERHAMET“

Cilj Merhameta jeste jačanje civilnog društva i stvaranje uvjeta za bolji život svih građana lokalne zajednice bez obzira na njihovu nacionalnost i drugu opredjeljenost. Merhamet je osnovan 1992. godine.

Misiju ostvaruju kroz javno zagovaranje, edukaciju, pružanje medicinske pomoći i realizacijom programa humanitarne pomoći, održivog povratka i drugih usluga njegujući i jačajući partnerske odnose sa drugim NVO-ima i Vladinim institucijama
Obimne su aktivnosti „Merhamet-a“ Doboj: implementacija projekata humanitarnog karaktera; zdravstvenog; edukativnog; pokretanje malog biznisa; zapošljavanje mladih; održivi povratak i td. Merhamet vodi kompletnu kompjutersku obradu podataka za svoje korisnike korisnike.

Aktivni su u više mreža: «Remi Mreža», «Forum NVO-a» , «Referentna grupa», «Za bolje zdravlje» , «Antikorupcijska mreža» , «Recom» , «Mreža ruralnog razvoja», « Unija za održivi povratak i integracije u BiH» i dr., sarađuju sa predstavnicima M.Z.,opštinom Doboj i drugim institucijama i nevladinim organizacijama. Prisustvuju zajedničkimsastancima, seminarima, okruglim stolovima i drugim sesijama. «Merhamet» Doboj je implementirao 20 projekata a donatori su bili : BWI Tuzla; IOCC Banja Luka; ASB Banja Luka; CWS Sarajevo; OXFAM Sarajevo; Canadska ambasada Sarajevo; PREMIER URGENZE Banja Luka, MDP Švajcarska organizacija Doboj i mnoge druge.

Projekte koje jeMerhamet realizovao mnogo su pomogli njihovim korisnicima. Osim dodjele stoke, poljoprivrednih alatki, sjemena, veoma uspješnim su se pokazali projekti edukacije,odnosno obuke na računarima za domicilne žene,povratnice i raseljene, gdje se  60 žena obučilo za rad na računarima. Posebno treba naglasiti «Projekat obuke na računarima» za omladinu sa invaliditetom – donator «MDP» Švajcarska organizacija i partnerstvo sa opštinom Doboj. Tu je 15 omladinaca sa posebnim potrebama završilo obuku.

Svakodnevne aktivnosti H.O. „Merhamet-a“ Doboj su: pomoć bolesnim osobama koje žive sa me;edukacija omladine; pomoć socijalno ugroženim kategorijama kroz akcije humanitarnog,zdravstvenog karaktera; evidentiranje članova; stvaranje baze podataka; praćenje javnih poziva za projekte; pružanje informacija i uputa socijalno ugroženim i starim osobama;


Predsjednik Merhameta: Faketa Avdić
..--> UDRUGA POVRATNIKA „CER 92“, KOMARICE

Udruga je osnovana 2002. godine u svrhu povratka prognanih i izbjeglih građana, obnovu i izgradnju porušenih objekata i obnovu infrastrukture, unapređenje društvenog i zabavnog života i očuvanje životne sredine.

Neizostavni faktor jeste i saradnja sa predstavnicima BH dijaspore, lokalnim vlastima, međunarodnim organizacijama, medijima i  pružanje svih vidova pomoći povratnicima.


Predstavnici udruženja: Petar Stopić i Filip Ključević
..--> MZ MAKLJENOVAC

Ovo je prva povratnička mjesna zajednica u Bosni i Hercegovini. U ovoj mjesnoj zajednici trenutno stanuje 1 500 Stanovnika. Osim nekoliko zanatskih radnji i prodavnica većih privrednih subjekata nema. Putna infrastruktura nije zadovoljavajuća.
Predstavnici mjesne zajednice su kroz razne aktivnosti nastojali afirmisati povratnike da ostanu u svom mjestu prebivališta. Najveći je problem što je veoma mali broj mladih u ovoj mjesnoj zajednici. Omladina nema ni jedan objekat za zadovoljavanje svojih sportskih i kulturno – zabavnih potreba i aktivnosti.  Također, Savjet MZ je izrazio potrebu za opremanje jedne kancelarije u okviru zgrade MZ, a koja bi služila kao podružnica za penzionere.

Za zastupanje i predstavljanje: Izaim Hadžikadunić
..--> UDRUGA PRIVREDNIH I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĆA ŠEVARLIJE

Udruženje, osnovano 2001. godine, se bavi poticanjem zajedničkog odlučivanja po pitanju dodjele i upravljanja mašinama i opremom udruženja i njenog redovnog obnavljanja.

Učešće u političkom donošenju odluka u oblasti poljoprivrede, te iniciranje, prihvatanje i korištenje povoljnih kredita  i drugih donatorskih sredstavajejedna od ključnih aktivnosti udruženja.

A konkretne aktivnosti se odnose proizvodnju ekološki zdravih proizvoda, direktan nastup na tržištu i nabavka repromaterijala


Predsjednik udruženja: Nusret Delić
..--> UDRUŽENJE ŽENA “PLANE” MAKLJENOVAC

Udriženje kroz razne aktivnosti nastojai afirmisati povratnike da ostanu u svom mjestu prebivališta. Najveći je problem što je veoma mali broj mladih i žena u ovoj mjesnoj zajednici.

Omladina nema ni jedan objekat za zadovoljavanje svojih sportskih i kulturno – zabavnih potreba i aktivnosti. 

Aktivnosti udruženja:

• već početkom januara 2014. godine udruženje je počelo sa aktivnostima tkanja , nabavili stan za tkanje osnovu za rad i obučili tri članice da tkaju , tako da u septembru su otkane prve ponjave                       
• aplicirali smo i projekat u saradnji sa CPCD-eom , misija je bila da lokalni vodovod (kojeg koriste oko 150 domaćinstava) renoviramo, ustvari da nivo vode u bunaru povećamo – prehrana bunara                      
• još jedan projekat sa Probudućnošću (sanacija posle poplava) mi smo pisali projekat da izgradimo trotoare i sami prostor prilazu školi da sredimo . uspješno smo odradili 270 m trotoara i iskrčili , pokupili smeće i odvezli na deponiju             

• učestvovali smo na više izložbi ručni radova, sa svojim radovima                                                                            

Predsjednik udruženja: Mahira Makarević

 

 

Foča


..--> UDRUŽENJE GRAĐANA POVRATNIKA I RASELJNIH LICA U OPŠTINU FOČA

Djelovanjem u skladu sa odredbama Ustava BiH i Ustava RS i ostalim zakonskim aktima, kao i evropskom Konvencijom o ljudskim pravima i slobodama udruženjeje osnovano 2006. godine.

Okuplja i evidentira povratnike, djelovanje na ostvarivanju masovnog i održivog povratka sa maksimalno osiguranim ekonomskim, socijalnim i sigurnosnim uvjetima. Također, udruženje doprinosi potpunijoj implementaciji Anexa VII DMS-a, i povezuje se sa istim i sličnim udruženjima u zemlji i inozemstvu. 


Predsjednik udruženja: Izet Kundo

 

Gradiška


..--> UŽ „IZLAZAK SUNCA“

Od samog osnivanja 2004. godine, udruženje je otvoreno za sve narode i etničke skupine koje gravitiraju na navedenom lokalitetu, tako da u udruženju postoji članova drugih etničkih pripadnosti, istina ne u velikom broju ali rado prihvaćeni su svi nove članovi bez obzira na nacionalnu, etničku i vjersku pripadnost. Rad udruženja se zasniva, uglavnom, na volontiranju. Udruženje organizuje razne priredbe, amaterske modne revije, izložbe domaćih kulinarskih specijaliteta sa degustacijom. Modeli na modnim revijama amaterskog karktera nose odjeću članica udruženja a odnosi se na pletenu i šivanu odjeću, kao  i prezentaciju narodnih nošnji iz ovog kraja.
Udruženje žena je uključeno u razne aktivnosti drugih udruženja i društava, kao što je  -     KUD-a "Behar" Dubrave, zatim udurženje pomaže i rad obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava "CIVITAS" gdje je i 2012. godine učestvovalo u realizaciji Drugog interkulturalnog  festivala "Gradiška- moj grad , grad različitosti" gdje im je uručena Zahvalnica za doprinos u realizaciji projekta. Također, članovi udruženja pružaju veliku podršku Gender -centru, Centru za jednakost i ravnopravnost polova  Republike Srpske, pomažu i obilaze Dom za napuštenu djecu u Kulen Vakufu, pomažu  djecu sa posebnim potrebama sa područja opštine Gradiška, a također pružaju pomoć starijim i nemoćnim osobama iz okruženja. Udruženje sarađuje sa ostalim udruženjima žena iz regiona a i sa ostalim srodnim udruženjima.
Uz niz drugih priredbi zabavnog karaktera povodom raznih prigoda udruženje organizuje i podjelu novogodišnjih paketića djeci  članica kao i ostalima po dogovoru.

Predsjednik udruženja: Enisa Suhonjić

..--> UDRUŽENJE GRAĐANA „FORUM GRADIŠČANACA“

Udruženje je osnovano 2000. godine sa ciljem jačanja i poticanja poštivanja ljudskih prava.

Okupljanjem svih građana sa područja općine Gradiška u cilju obnove i afirmacije civilnog društva, udruženje provodi aktivnosti pravnog, ekonomskog i humanitarnog karaktera u cilju poboljšanja životnih uslova građana, lakšeg ostvarivanja procesa povratka. Implementirani projekti su socijalnog, ekonomskog, ekološkog i humanitarnog karaktera


Predsjednik udruženja: Ajša Hadžihafizović

 

Ilidža


..--> DISS-DEMOKRATSKA INICIJATIVA SARAJEVSKIH SRBA

DISS je osnovan 1996. godine. Zalaganjem za zaštitu ljudskih prava, sloboda i interesa građana srpske nacionalnosti i drugih ostvaruju pomoć u povratku izbjeglih i raseljenih osoba ;
Cilj je provođenje Anex –a VII DMS-a i izgradnja povjerenja među nacionalnim zajednicama, izgradnja demokratskog, pravnog i građanskog društva.

Aktivnosti udruženja:
 - praćenje provođenja zakona, kao i obnove ekonomije i infrastrukture
 - povezivanje sa drugim nevladinim organizacijama
 - uspostavljanje demokratskog, političkog, pravnog, ekonomskog i socijalnog vrijednosnog okvira za realizaciju temeljnih ljudskih prava
- udruženje je u periodu 1996 – 2006 pružilo besplatnu pravnu pomoć za 14 859 lica
 - organizovali su mnoge tribine: rušenje informativne blokade; najefikasniji metod pomoći izbjeglim i raseljenim licima; imovinski zakoni u praksi i dr
 - ostvarili su saradnju sa mnogima: OHR –om, Helsinški komitet za ljudska prava BiH, općina Ilijaš, USAID i mnogi drugi

U aprilu 2008. godine Udruženje je dobilo zahvalnicu za doprinos na reviziji Strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Anex –a VII DMS –a, od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.


Predstavnici udruženja: Radomir Mičić, Jovo Janjić i Dušan Šehovac
..--> UDRUŽENJE POVRATNIKA GORNJI KOTORAC

Od osnivanja 1998. godine, udruženje se aktivno uključilo u stvaranju uslova za povratak, obnovu stambenog fonda za raseljena lica koja se žele vratiti. U lokalnoj zajednici ostvaruje dobru saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti.

U članstvo Unije pristupili su 2001. godine.


Predsjednik udruženja: Muhamed Viteškić
..--> UDRUŽENJE ZA POVRATAK STANOVNIŠTVA U ISTOČNU BOSNU „SELA U KANJONU RIJEKE ČEHOTINE“

Cilj Udruženja je da, kroz saradnju sa domaćim i inostranim vladinim i nevladinim institucijama, udruženjima i organizacijama, ostvari napredak u izgradnji infrastrukture, obnove porušenih objekata i povratka stanovništva u sela: Kunovo, Robovići, Crnobovići, Šadići, Pogledinje, Softići, Trtoševo, Vikoč i Vitine.


Predsjednik udruženja: Azim Letić

 

Ilijaš


..--> UDRUŽENJE GRAĐANA "ROMI I PRIJATELJI"

Glavni cilj udruženja je promoviranje, poštivanje i razvijanje ljudskih prava i temeljnih sloboda  svih građana i u skladu sa tim ravnopravno ostvarivanje i zaštita prava i sloboda pripadnika Romske nacionalnosti. Udruženje je osnovano 2003. godine.


Predstavnici udruženja: Raif Alimanović i Samir Alimanović
..--> UDRUŽENJE GRAĐANA RASELJENIH LICA ZA POVRATAK U DRAGORADE, GAJINE i VLADAJEVIĆE

Udruženje je osnovano 2000. godine. Aktivnosti se odnose na zalaganje za zaštitu temeljnih ljudskih i građanskih prava svih prognanika i raseljenih  građana sa područja Dragorada, Gajina i Vladajevića kao i ostalih članova udruženja.

Također, udruženje se zalaže za unapređenje općih, socijalnih, zdravstvenih, stambenih i drugih egzistencijalnih  uvjeta prognanika i raseljenih lica.

Udruženje je radilo sa mnogi drugim organizacijama izbjeglih i raseljenih lica BiH, te se izborilo za projekat CARDS 2002 koji je implementiran 2003. godine gdje je obnovljeno i rekonstruisano 192 stambene jedinice u MZ Dragoradi, MZ Ljubljina te u gradum Ilijaš. Obnovljena je i četverorazredna škola koju je finansirala međunarodna zajednica, a projekat uradila talijanska organizacija SIMIK ITALIA. Uz obnovu kuća, uradila se struja i voda te asfaltiran put do Dragorada.

U zadnjih nekoliko godina, udruženje radi volonterski u cilju održivog povratka građana. Radi se, uglavnom, na razvoju poljoprivrede i otkupu mlijeka, te ubiranju šumskih plodova i njihovom prodajom, proizvodnjom krupne i sitne stoke, uzgojem krompira i pšenice te mnogih drugih vrsta povrća. Još je potrebna mehanizacija za obradu zemlje i proizvodnju zdrave hrane.


Predsjednik udruženja: Izet Dilberović

 

Jajce


..--> KK "VODOPAD" JAJCE

Udruženje se bavi okupljanjem mladih, promovisanjme sporta, zdravog načina života, odgajanjem zdrave sportske ličnosti, borba protiv droge, učešće u takmičarskom dijelu te edukacija i preventivni rad sa mladima i podizanje svijesti o zaštiti životne sredine. Udruženje je osnovano 2004. godine.


Predsjednik udruženja: Šekib  Makić
..--> OMLADINSKI KLUB "DIJAMANT"

Neke od aktivnosti udruženja se odnose na poboljšanje uslova života i mogućnosti mladih ljudi da kroz lične, kulturne, obrazovne, socijalne, tehničke, ekološke, ekonomske i pravne pristupe vezane za interese mladih ljudi učestvuju u razvoju njihovog društva i na taj  način poboljšaju uslove života cijele populacije.

Također, udruženje preferira promociju dijaloga i solidarnosti među mladima, kao i ekonomske programe razvoja, naročito kroz kreiranje i napredak kapaciteta mladih, organiziranje diskusija, seminara i foruma, dodatnog obrazovanja, prekvalifikacije i slično. Osnovano je 2004. godine.


Predsjednik udruženja: Samil  Mrkonja

 

Jablanica


..--> OMLADINSKI KLUB „POD ISTIM SUNCEM“

Okuplja i razvija interese mladih, pomaže dijeci i odraslima da svoje slobodno vrijeme utroše na koristan način, kroz edikativne, sportske i zabavne aktivnosti. Udruženje funkcioniše od 1997. godine.


Predsjednik udruženja: Haris Halilhodžić

 

Janja (Bijeljina)


..--> UG "JANJA"

Udruženje se bavi poboljšanjem uslova života i rada članova udruženja i građana Janje i stvaranje uslova za ostvarivanje kulturnih, obrazovnih i duhovnih potreba građana.
Obezbjeđuje sredstava za rekonstrukciju i obnovu objekata i infrastrukture, te sredstava za razvij poljoprivrede i samostalnog poduzetništva. Također, udruženje radi na prihvatanju i materijalnom zbrinjavanju socijalno ugroženih lica

Predsjednik udruženja: Fahrudin Gruhonjić

 

Kakanj


..--> UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA „AGRO FENIX“

Udurženje poljoprivrednih prizvođača je osnovano 2011. godine  sa ciljem da predstavlja interese istih u svim institucijama gdje se odlučuje o agrarnoj politici u BiH te da se bori za adekvatna rješenja koja se tiču poljoprivredne politike. Udruženje broji 370 članova.
Udruženje je u saradnji sa mnogim donatorima implementiralo razne projekte:

 1. projekat održive plasteničke proizvodnje
 2. kreiranje radnih mjesta
 3. projekat ADP Lašva
 4. projekat programa poticaja iz poljoprivrede 2011. godine i registracije u registar poljoprivrednih gazdinstava
 5. edukac ije, radionice, treninzi
 6. projekat kontroliranog prikupljanja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog bilja i šumskih plodova

Stručni projektni tim udruženja nadležan za izradu projekata, edukciju, monitoring i implementaciju projekata izradio je i Strateški plan razvoja udruženja za period 2011 – 2014 sa svrhom impelemnetacije 8 projekata iz oblasti poljoprivrede, a koji imaju za cilj zapošljavanje i samozapošljavanje ugroženih kategorija stanovništva (žene, mladi, povratnici, nezaposleni i dr), ako i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, jačanja stočnog fonda i ruralnih zajednica.

Predsjednik udruženja: Midhat Veispahić

 

Kalesija


..--> UDRUŽENJE PROGNANIKA „GORNJA SPREČA“

Udruženje se bavi okupljanjem prognanika općine Kalesija, njihovo prihvatanje, materijalno i socijalno zbrinjavanje. Organiziranje građana kroz razne vidove aktivnosti privređivanja i zadovoljavanja drugih potreba i interesa.

Saradnja sa drugim sličnim udruženjima je jedna od aktivnosti koje su veoma bitne za razvoj civilnog društva u BiH. Udruženje je osnovano 1997. godine.


Predsjednik  udruženja: Mujo Tosunbegović
..--> UDRUŽENJE GRAĐANA POLJOPRIVREDNIKA „AGRORAZVOJ“ GOJČIN

Djelovanje je usmjereno na područje općine i područje Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj je njegovanje i razvijanje aktivnosti na razvoju poljoprivrede i uključenje što većeg broja članova kako bi isti kroz proizvodnju mogli ostvarivati ekonomsku stabilnost porodicama.

Udruženje je otvoreno za učlanjenje svih građana koji su istinski prijatelji razvoja poljoprivrede i agrara. Posebno će raditi sa mladim generacijama na podizanju svijesti i razvijanju ljubavi prema poljoprivredi. Uspješno su realizovali nekoliko projekata koji su direktno pružili pomoć povratničkoj populaciji.

 Udruženje je osnovano 2003. godine.

Predsjednik  udruženja: Milisav Garić

 

Ključ

 

..--> UDRUŽENJE ŽENA „BEDEM“

Aktivnosti udruženja su bazirane na očuvanje tradicije bosanske žene kroz izradu ručnih radova, tkalačkih vještina i pravljenja tradicionalnih jela. Djeluju na području MZ Kamičaki drugim područjima općine Ključ.

Osnovano je 2008. godine.


Predsjednik  udruženja: Enisa Bajraktarević
..--> "EKO POKRET ZELENIH SANICA"

Udruženje se, uglavnom, bavi se zaštitom i unapređenjem životne sredine, uređenjem okoliša i redovnim organiziranjem održavanja EKO štafete na rijeci Sani.

Udruženje djeluje od 1998. godine.


Predsjednik  udruženja: Jasmina Alagić
..--> "EKO POKRET ZELENIH"

Udruženje se, uglavnom, bavi se zaštitom i unapređenjem životne sredine, uređenjem okoliša i redovnim organiziranjem održavanja EKO štafete na rijeci Sani. Udruženje djeluje od 1998. godine.


Predsjednik  udruženja: Enisa Čahut - Kurbegović
..--> UDRUŽENJE ŽENA "KLJUČKI BISERI"

Socijalno zbrinjavanje najugroženijih kategorija stanovništva – naročito žena i ekonomsko osnaživanje ruralne žene su neke aktivnosti ovog udruženja koje je osnovano 1996. godine.

Također, provode i sijedeće aktivnosti: 
-prekvalifikacija i dokvalifikacija žena i mladih;
- adaptacija javnih ustanova;
-prevencija nasilja, zloupotrebe narkotika i trgovine ljudima, te realizacija projektnih aktivnosti samostalno i u saradnji sa sličnim NVO.

Predstavnici  udruženja: Hađija Bajrić i Elbisa Hadžihafizović

..--> OMLADINSKI CENTAR "KOSMOS"

Osnovni zadatak im je Umrežavanje mladih u akcije razmjene mladih na nivou Europe. Omladinski centar KOSMOS ima široka iskustva u interkulturalnom radu sa mladima. Toekom posljednjih godina KOSMOS je impelemntirao razne lokalne i međunarodne projekte i aktivnosti, poput Europske volonterske službe, razmjene mladih, seminar i treninzi.

Osim toga provodi različite projekte u lokalnoj zajednici i u selima oko grada, kao što su izgradnja igrališta za djecu i mlade, zaštita okoliša u cijeloj zajednici i različite radionice za djecu i edukacije za nezaposlene mlade ljude i druge građana. Dakle, izbor aktivnosti Kosmosa je vrlo različit. Do sada su ugostili šest volontera kao europskih dragovoljaca u okviru programa Mladi na djelu. Centar djeluje od 2002. godine.


Predsjednik udruženja: Azra Kujundžić

Konjic


..--> HUMANITARNA ORGANIZACIJA "CENTAR ŽIVOTA"

Udruženje pruža pomoći mladima u  Hercegovačko-neretvanskom katnonu bez obzira na njihovu teritorijanu, nacionalnu, vjersku ili spolnu pripadnost.

Također, pomaže ženama i djeci osiguravajući poštivanje Konvencija UN-a, radi na omogućavanju sticanja znanja i vještina. Orrganizacija je registrovana 2000. godine.

Aktivnosti se odnose i na unapređenje saradnje i povjerenja među mladim kao i brigu za nadarenu djecu i organiziranje različitih kulturnih, sportskih, ekoloških i drugih događaja.


Predsjednik  udruženja: Mirjana Guska

 

Kostajnica


..--> UDRUŽENJE GRAĐANA I POVRATNIKA KOSTAJNICA

Udruženje je osnovano 2001. godine.

Zadaci i djeatnost udruženja su pomoć ljudima, a posebno povratnicima u rješavanju svakodnevnih problema na lokalnom nivou. Također se pruža materijalna podrška povratnicima, psihosocijalna pomoć i pomoć pri zapošljavanju.


Predsjednik  udruženja: Muhamed Dautović

 

Kotorsko (Doboj)


..--> UG KOTORSKOG „ODBOR ZA POVRATAK“ KOTORSKO

Povratak građana, uspostava održivog povratka, izgradnja i adaptacija stambenih objekata, rekonstrukcija infrastrukture i objekata od javnog značaja su djelatnosti udruženja.

Udruženje, također, prati stanja pravnog i socijalnog statusa članova udruženja, osnažuje saradnju sa lokalnim vlastima i drugim nadležnim institucijama.

 Udruženje egzistira od 2002. godine.

Predsjednik udruženja: Mirsad Kotorić

 

Kozarska Dubica

 

..--> UMDD „MERHAMET“

Prikuplja robu i novčana sredstva za humanitarne svrhe, vrši materijalno pomaganje siromašnih i nesposobnih lica, organizuje kurseve za obuku radi sticanja kvalifikacija i vrši stipendiranje siromašnih i talentovanih đaka i studenata. Merhamet egzistira od2011. godine.


Predsjednik  udruženja: Jasmin Spahić

 

Kupres


..--> UDRUŽENJE POVRATNIKA „VUKOVLJAK“

Udruženje, osnovano 2005. godine, pruža pomoć u organizaciji povratka i opstanka prognanika i povratnika, obnovi porušenih stambenih objekata, razvoju stočarske i unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Provodi edukacije stanovništva u cilju poboljšanja životnih uslova, zaštite prirodne sredine, saradnje sa domaćim i stranim organizacijama, te promoviranje poštivanja ljudskih prava i sloboda. 


Predsjednik  udruženja: Dragan Mišković

 

Livno


..--> MZ LIŠTANI, DONJI RUJANI

Okuplja i provodi aktivnosti vezane za aktiviranje stanovnika MZ Lištani te provodi edukativne i sportske aktivnosti.

Udruženje djeluje od 2011. godine.

Predsjednik  udruženja: Božo Perić

 

 

Ljubuški


..--> HUMANITARNA ORGANIZACIJA „EHO“

Organizacija provodi humanitarne i edukativne aktivnosti u cilju pružanja pomoći starim, invalidima, samohranim majkama, ovisnicima, žrtvama zlostavljanja i djeci. Organizacija djeluje od 2000. godine.

Aktivnosti se provode kroz uspostavu dijaloga, pomirenja i suživota, pružanje psihosocijalne pomoći povratnicima, afirmacija i edukacija žene, razvoj demokratskih načela, očuvanje kulturne baštine i zaštita prirode.


Predsjednik  udruženja: Memnuna Mahić

 

Modriča


..--> UG MZ TAREVCI

Bavi se svim vidovima organizacije i pomoći povratničkoj populaciji počev od izgradnje infrastrukture do okupljanja mladih kroz muzičke sekcije, hor sevdalinki, plesene grupe itd.

Predsjednik  udruženja: Mustafa Mustajbegović
..--> UG „OBNOVA“

Udruženje je formirano za opštine Modriča i Vukosavlje s ciljem pružanja pomoći raseljenim licima i povratnicima te oraganizacijom i pružanjem jednnokratnih pomoći za povratničku populaciju.

Osnovano je 2000. godine.


Predsjednik  udruženja: Mirsad Bahić
..--> UDRUŽENJE GRAĐANA „NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ“

NBR pruža podršku povratku izbjeglih i raseljenih osoba, zaštiti njihovih prava i sloboda i uspostavi civilnog društva kroz saradnju sa nadležnim organima na polju: sigurnosnog, ekonomskog i socijalno održivog povratka i uspostavu pomirenja;

Radi na poticanju obnove privrednih, poljoprivrednih, kulturnih, obrazovnih i drugih djelatnost važnih za život građana. 

NBR
je osnovan 2000. godine.


Predsjednik  udruženja: Enver Sarvan

 

Mostar


..--> UG „ŽENA BIH“

Očuvanje i njegovanje multikulturalne i multinacionalne tradicije je cilj udruženja koje postoji od 1999. godine.

Aktivnosti se odnose i na unapređenje kulturnih i životnih interesa žena kroz edukaciju i usavršavanje poslovnih vještina, ekonomske neovisnost, unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja žena i dr.

Udruženje radi i na razvoju demokratskih odnosa u procesu pomirenja.


Predsjednik  udruženja: Azra Hasanbegović
..--> UDRUŽENJE RASELJENIH I IZBJEGLIH OSOBA IZ MOSTARA „MOJ DOM“

Organizacija je osnovana 2007. godine koja broji preko 200 članova, anastupa u interesu 470 raseljenih porodica. Aktivisti udruženja svoje obaveze obavljaju isključivo volonterski.

Osnovne aktivnosti udruženja se baziraju na obnovi ratom porušenih stambenih objekata za kolektivno stanovanje na području grada Mostara i povratku raseljenih i izbjeglih osoba u svoje domove. Saradnjom sa svim nivoima vlasti, nevladinim sektorom,odgovarajućim institucijama, medijima, privrednicima i stranim donatorima Udruženje postiže zacrtane ciljeve. Kroz svoj list „BILTEN“ i web stranicu Udruženje daje informacije raseljenim, svim saradnicima koji su zainteresovani za ovu problematiku, medijima i NVO –ima. Studentima i zainteresiranim daje mogućnost volontiranja.

Ovoje prvo Udruženje u BiH koje je podnijelo tužbu protiv gradskih vlasti. Na pokretanje tužbe su se odlučili jer sumnjaju na to da su sredstva, namijenjena za obnovu 26 objekata stambenih zgrada, zloupotrebljena (obnovljena Muzička škola te nekoliko poslovnih prostora). Gradske vlasti se pravdaju kako su dodatni stanovi izgrađeni zbog same urbanističke slike grada.

Udruženje je ostvarilo značajnu saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fedralnim ministartsvom raseljenih osoba i izbjeglica, Uredom Ombudsmana u Mostaru, OSCE-om u Mostaru i mnogim drugim institucijama.


Predsjednik  udruženja: Muradif Kurtović
..--> UDRUŽENJE ZA POMOĆ POVRATNICIMA u HNK „NERETVA“

Ciljevi i zadaci udruženja su organiziranje i razvoj poslovnog sistema za potrebe svojih članova – ugovaranja socijalnih programa, pokretanje ekonomskih programa i ostalih programa koji doprinose duhovnom i materijalnom razvoju povratnika.

Također, pruža pomoći organizaciju u projektima obnove stambenog fonda i infrastrukture za potrebe povratnika.

Udruženje je osnovano 2004. godine.


Predsjednik  udruženja: Emir Čusto
..--> UDRUŽENJE POVRATNIKA SRBA U HERCEGOVINU

Osnovni zadaci su organizoan povratak izbjeglih i raseljenih lica u mjesto boravka do 1992. godine, održivost povratka uz obezbjeđivanje minimuma uslova za život.  Osnovano je 2008. godine.

Prva i osnovna pretpostavka za navedeno je obnova porušenih i spaljenih stambenih objekata u kom pravcu su organizovali svoje aktivnosti. Svoja najstojanja da se obnove svi stambeni objekti i da se povratak učini održivim usmjeravali su preko Unije za održivi povratak i integracije u BiH.

Zalagali su se da se na nivou države donesu i primijene planovi i programi obnove i povratka u svoje domove, na svoja imanja, u svoju zemlju. Neke od aktivnosti: susreti i razgovori sa Ministrom za ljudska prava, Sekretarom Ministarstva i pomoćnikom Ministra; sastanak u Mostaru (organizator OSCE) uz prisustvo Visokog predstavnika; sastanak sa zamjenikom Visokog predstavnika; sastanak sa UNHRC i OHR; sastanci sa Gradonačelnikom Mostara i Premijerom Vlade HNK; sastanak sa predstavnicima povratnika u naselju Šehovina, Mostar; razgovor sa povratnicima u Bijelom Polju; više organizovanih razgovora sa sadržajima informisanja u više povratničkih naselja. U svim razgovorima, analizama i kroz prepisku akcentirani su najozbiljnii problemi povratnika, te je ozbiljno i argumentovano ukazivano na propuste Ustava HNK kojim se reguliše status Srba u ovom kantonu. 

Predsjednik  udruženja: Gojko Pantić

 

Odžak

..-->D.P.P. „LIPA“

Društvo prijatelja prirode "Lipa" Odžak kroz realizaciju svojih aktivnosti pokušalo doprinijeti da se podigne stepen ekološke svijesti u regiji Odžak.

Pored propagiranja i organiziranja boravka u prirodi, organizirali su:
-  uređenje kružnog toka na ulazu u Odžak iz pravca Bosanskog Broda
 - zarastao u korov i zabacan otpadom bio je ruglo grada. Aktivisti Društva su ga očistili od kamenja i smeća, prefrezali, nasuli rastresitom zemljom i poravnali, posijali travu, zasadili cvijeće i čemprese
 - uredili su prostor između Osnovne škole i stambenih zgrada "Hanke"
-  na cijelom prostoru zasađeno je više desetaka sadnica: lipe, kestene, breza, hrasta. Uređeno je više cvijećnjaka i kamenjara. Višekratno je očišćen navedeni prostor                                                                            

- uređenje gradskog parka - u tri - četiri navrata su očistili gradski park.U saradnji sa policijom pokrenuli su akciju zaštite parka od vandala. Uz pomoć odžačkih privrednika postavili su korpe za otpad                                                                                

 - priprema i štampanje "Ekološkog biltena" - u protekle četiri godine prate ekološka dešavanja u regionu i pripremaju priloge za Bilten. Društvo postoji od 2007. godine.

Predsjednik  udruženja: Ivo Lubina

..--> UDRUŽENJE-UDRUGA „ODRŽIVI POVRATAK“

Udruženje je formirano 2003. godine u cilju pomoći povratnicima općine Odžak kao i u cilju održivosti njihovog povratka.
Također, Udruženje je u toku svog rada i djelovanja sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama vršilo pripremu za obezjeđivanje što boljih uslova povratnicima.

Udruženje je,  sa općinskimi kantonalnim organima koji rade na povratku, aktivno učestvovalo u realizaciji dodjele građevinskog materijala. Također, dijelom je bilo i uključeno u realizaciju dodjele sredstava kroz općinske Komisije za odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica.

Ipak, Udruženje je najviše svoje aktivnosti usmjerilo na ekonomsku održivost povratnika. S tim u vezi je pokrenulo niz pitanja održivosti povratka, kako kod domaćih tako i kod međunarodnih isntitucija i organizacija.

U toku dosadašnjeg rada i djelovanja,aktivisti udruženja su prošli razne vrste obuka i seminara:
-               zastupanje i odnosi sa javnošću- CCI
-               izgradnja koalicije – CCI
-               namicanje sredstava – CCI
-               radionica „Monitoring projekata“
-               monitoring i evaluacija – CCI
-               transfer odgovornosti za proces povratka na lokalne vlasti – CARDS 2003

Predsjednik  udruženja: Ferid Karić


..--> O.C. „MOZA(I)K“ ODŽAK

Omladinsko udruženj odnosno centar, osnovano je 2008. godine.

Vrši zaštitu i promoviranje ljudskih prava, posdsticanje i razvijanje kreativnih sposobnosti mladih i oraganizovanje svih vrsta edukativnog rada sa mladima.

Predstavnik  udruženja: Aziz Goran

 

Priboj


..--> „EKO-LEONARDO“ PRIBOJ

Osnovano 2006. godine.

Ekološko udruženje sa velikim brojem članstva prmoviše pomoć građanima, ženama, izbjeglicama rasekljenim licima i povratnicima te vrši podršku razvoju civilnog društva.


Predsjednik udruženja: Boško Nikolić

 

Prijedor


..--> UDRUŽENJE ŽENA BiH INICIJATIVE „SRCEM DO MIRA „

Udruženje, koje je osnovano 2001. godine, ima mirovnu misiju među različitim etničkim skupnima i kroz razne aktivnosti pomaže ljudima u zajednici. Posebna pažnja upućena je prema ženama, djeci i socijalno ugroženim osobama.

Predstavnik  udruženja: Emsuda Mujagić

..--> UDRUŽENJE ŽENA "DONJA PUHARSKA"

Udruženje se bavi pružanjem pomoći povratnicima, starim i iznemoglim osobama, djeci i svim drugim licima bez obzira na etničku pripadnost.
Egzistira od 2002. godine.

Organizirano se bavi problematikom žena u pogledu zdravstva i vaspitanja djece, ostvarivanja prava žene u oblasti općih prava i sloboda građana, organizovana pomoć u stručnom osposobljavanju , zapošljavanju i sl.

Predstavnik  udruženja: Zekija  Bosnić

 

Sanski Most


..--> „UDRUŽENJE SRBA POVRATNIKA 011“ SANSKI MOST

Udruženje je osnovano 2011. godine.

Aktivnosti se odnose na:
 - saradnju sa organima vlasti, međunarodnim organizacijama, humanitarnim i drugim nevladinim organizacijama u cilju ostvarivanja prava građana i ostvarivanja uslova za bolji život građana                        
 - radu na prevazilaženje nacionalnih i vjerskih netrepeljivosti                                                                                    

 - realizaciju projekata elektrifikacije povratničkih naselja                                                                                                 

- obnovu porušenih stambenih objekata                                                                                                                                   

- obnovu infrastrukture  i dr.

Predstavnik  udruženja: Jovo Prtija

 

 

Sarajevo


..--> UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI POVRATAK „BEHAR“

Udruženje se bavi aktivnostima integracije povratnika na području opštine Sokolac i omogućavanja održivog povratka.


Predsjednik  udruženja: Sejad Šenderović

 

 

Sokolac


..--> UDRUŽENJE ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA – OBNOVU I IZGRADNJU "GIRE"

Udruženje se bavi utvrđivanjem planova razvoja Udruženja i aktivnosti na realizaciji povratka u Republiku Srpsku.
Također, radi na osposobljavanju stručnog kadra i ostvarivanju javnosti u radu organa udruženja.

Aktivnosti se odnose i na razvoj poljoprivrede i proizvodnje, saradnji sa sličnim udruženjima. Udruženje egzistira od 2004. godine.

 

Predsjednik udruženja: Rahman Babić

 

Stolac


..--> UDRUŽENJE ŽENA "ORHIDEJA"

Grupna i individualna terapija u cilju rješavanja trauma prouzrokovanih ratom, prilagođavanjem, povratkom, suočavanjem sa socijalnim, nacionalnim i kulturološkim razlikama, bračnim problemima, nasiljem u porodici i spolnom nejednakošću, su neke od aktivnosti udruženja koje egzistira od 2004. godine.

Organizuju seminare, radionice, tribine i okrugle stolove kao i kulturne manifestacija za potrebe korisnika.

Orhideja radi mnogo projekata koji su usmjereni na njezinu misiju, odnosno edukaciju za razvoj vještina, radionice suvenira, šivanje, poljoprivredne edukacije, marketing, ekološke radionice, zatim organizujemo seminare o ravnopravnosti spolova, pravima žena.
Orhideja je veliki dio svog rada posvetila područjima koja su ugrožena minama. Orhideja također radi na poboljšanju uslova života svih građana Stoca, te kroz lobiranje stranih donatora obezbjeđuje projekte koji su od važnosti za cijeli Stolac. U protekloj godini smo pronašli donatore za obnovu sportske sale u Stocu.
Podršku udruženju pružaju međunarodne organizacije koje prepoznaju naš rad kao CCFD iz Francuske, Ambasada SAD u Sarajevu, Global Fond for Women iz SAD-a, UNDP i Handicap International. Orhideja je svake godine u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom “Andre Malraux” iz Sarajeva i Pariza, i radi na projektu “Vrtovi Stoca, vrtovi Evrope”, kroz koji u ljetnom periodu studenti s Univerziteta iz Versaillea, Sarajeva i Mostara rade na uređenju korita rijeke Bregave, ekološkim radionicama te poboljšanju izgleda grada

 

Predsjednik udruženja: Minva Hasić

..--> UDRUGA POVRATNIKA I POLJOPRIVREDNIH PRIZVOĐAĆA "GORNJI KRAJ" LJUBLJENICA

Aktivnosti udruženja se odnose na promociju i usklađivanje općih i pojedinačnih interesa članstva kao i pospješenje održivog manjinskog povratka, obnova stambenog fonda i infrastrukture ruralnih područja.

Udruženje je osnovano 2007. godine.

Rad udruženja baziran je i na zapošljavanje povratnika i socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poljoprivredi i maloj privredi.

Predsjednik udruženja: Zdravko Raguž

..--> UDRUŽENJE POVRATNIKA CRNIĆI ALADINIĆI

Osnovne djelatnosti udruženja su: pomoć povratnicima da se vrate u svoja prijeratna prebivališta; povezivanje članova, razmjena saznanja i isukustava; organizovanje i učešće na susretima, domaćim i međunarodnim stručnim skupovima; saradnja sa svim institucijama koje se bave povratkom; formiranje poljoprivrednih grupa i poticanje na bavljenje poljoprivredom i dr.

Tkođer, udruženje se bavi uključivanjem većeg broja garđana, a posebno omladine u rad Udruženja.

Osnovano je 2010. godine.

Predsjednik udruženja: Suad Pejak

 

Srebrenica


..--> UDRUŽENJE "DRINA" SREBRENICA

Udruženje, osnovano 2005. godine,radi na promociji unapređenja i zaštite ljudskih prava i sloboda, prava manjina, osoba sa posebnim potrebama, te promocije i unapređenja civilnog i demokratskog društva.
Također se bavi unapređenjem socio-ekonomskog položaja građana i smanjenje siromaštva, unapređenjem obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne okoline, zdravstvene zaštite i dobrotvornih aktivnosti, te promocijom NVO sektora.

Predsjednik udruženja: Zulfo Salihović

 

Teslić


..--> UG „NAŠ DOM BARDACI“

Udruženje je osnovano 2003. godine. Provodili su mnoge aktivnosti iz segmenta održivog povratka:

-               na zahtjev udruženja „Naš dom Bardaci“ Teslić   završen je projekat asfaltiranje puta u MZ Bardaci dionica Lanara-Bardaci, sredstva Opštine Teslić, građana MZ Bardaci,sredstva iz grantova i entitetskih ministarstava, ukupno 1284 metra dužne
-               projekat modernizacije puta u MZ Bardac,i zaseok Zečevo Brdo na zahtjev Udruženja “Naš dom Bardaci” Teslić
-               projekat rekonstrukcije doma kulture u MZ Bardaci, na zahtjev udruženja “Naš dom Bardaci” Teslić
Udruženje je učestvovalo i u drugim aktivnostima kao:
-               organizacija okupljanje dijaspore  2010-2011 i 2012
-               organizacija posjete memorijalnom centru Potočari Srebrenica uz pomoć FMROI 2011-2012 godina

Udruženje se takođe bavilo pomoći članstvu učenicima I socijalno ugroženima u skladu sa mogućnostima I raspoloživim sredstvima

Predsjednik udruženja: Alija Zekić

 

..--> OPŠTA ZZ POVRATNIKA „NOVI POČETAK“ TESLIĆ

Osnivanjem zadruge 2002. godine donesen je kratkoročni i dugoročni program razvoja i poslovanja kojima je obuhvaćen razvoj stočarstva, tov goveda i mljekarstvo, organizovan otkup mlijeka, ratarska proizvodnja, odnosno proizvodnja žitarica za stočnu ishranu(kukuruz, ječam , zob i travno djetelinske smjese), kao i proizvodnja žitarica za ljudsku ishranu (pšenica, povrće, voće, pčelarstvo itd). Formirane su otkupne staniceza mlijeko i opremljene rashladnim uređajima, izgrađen prostor i nabavljena mješavina stočne hrane, prodavnica, poljoprivredna apoteka i veterinarska apoteka.


Direktor: Mehmed Kopić

 


Tešanj


..--> UDRUŽENJE GRAĐANA „ODRŽIVI POVRATAK“

Udruženje je registrovano 2003. godine.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - organizovanje prikupljanja i distribucije humanitarne robe, kao i drugih roba za sanaciju stambenih objekata                                                                                                                                                                         

 - stvaranje političkih, ekonomskih i društvenih uslova za dobrovoljni i sigurni povratak raseljenih osoba i izbjeglica na teritorij općine Tešanj                                                                                                                                                  

 - saradnja sa međunarodnim humanitarnim organizacijama i td

Udruženje djeluje na području Zeničko – dobojskog kantona
Provedene su mnoge aktivnosti: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija stambenog prostora, odnosno devastiranih objekata; projektirano rješavanje pitanja održivosti povratka uz stimulativne mjere za povratak i održivi povratak; angažovanje u zapošljavanju povratnika i mnoge druge.

Predsjednik udruženja: Milan Marković

 

 

Trebinje


..--> LIGA ZA ZAŠTITU PRIVATNE SVOJINE I LJUDSKIH PRAVA TREBINJE

Radi na zaštiti prava i svojine članova Lige u odnosu na imovinu oduzetu na osnovu Zakona o nacionalizaciji i drugih propisa iz 1971.g. do danas.

Djeluje od 1997. godine.

Također,bavi se  zaštitom prava na privatnu svojinu, i ostalih ljudskih prava i deklaracija, pružanje humanitarne i druge pomoći i saradnja sa drugim udruženjima.

 

Predsjednik udruženja: Nikola Sekulović

 

Trnovo


..--> UDRUŽENJE POVRATNIKA U TRNOVO

Osnovni ciljevi i djelatnosti udruženja su:
 - organizovan i transparentan način pokretanja i realizacije projekata od interesa za ostvarivanje povratka na područje Trnova                                                                                                                                                        

- realizacija projekata samoodrživog povratka                                                                                                           

 - razvijanje stvaralaštva iz oblasti kulturno – istorijskog i prirodnog naslijeđa                                                                         

- razvijanje saradnje sa drugim organizacijama i udruženjima

Predsjednik udruženja: Miralem Karić

 

Tuzla

 

..--> SGV -POKRET ZA RAVNOPRAVNOST

Udruženje je formirano 1993. godine iz reda patriota kao Udruženje od istorijskog značaja u očuvanju države BiH u njenim avnojskim granicama za sve narode u BiH bez obzira na naciju, vjeru, rasu, boju kože i pripadnost.

Udruženje se bori protiv mirnog etničkog čišćenja Srba iz Federacije, kao i Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske. 

Predsjednik udruženja: Zoran Jovanović

 

Vareš


..--> UDRUŽENJE – UDRUGA SGV VAREŠ

Na osnovu plana rada za 2007. godinu, SGV je predlagao da svi NVO –i provode ustavne principe o konstitutivnosti građana, posebno se zalažući da u nadležnim općinskim tijelima budu birani i izabrani predstavnici sva tri naroda na osnovu popisa iz 1991. godine.

Direktno su pratili stanje u oblasti povratka i poduzimali mjere putem  Općinskog vijeća i načelnika općine.

Predsjednik  udruženja: Radoje Erić

..--> UDRUŽENJE GRAĐANA „ČUVARI BOSANSKE KRUNE BOBOVAC“ MIJAKOVIĆI

Ciljevi i djeltanosti Udruženja:

 - promovisanje bosanske kulture u BiH i svijetu
 - uređenje svoh bosanskih objekata koji nose obilježja stare bosanske arhitekture
 - rad na unapređenju čiste ekološke zdrave sredine
 - razvoj i jačanje seoskog turizma u naseljima Mijakovići i Dragovići (u okruženju srednjovjekovnog grada Bobovca)
 - razvoj eko turizma i njegov poticaj


Predsjednik  udruženja: Šaban Ibrišimović

 

Velika Kladuša


..--> UDRUŽENJE ŽENA "SUSJEDIMA DO MIRA"

Udruženje djeluje od 2004. godine.
Bavi se unapređenjem demokratskih, kulturnih , obrazovnih, socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih i životnih interesa ljudi.

Radi na uspostavljanju suživota u multinacionalnoj sredini. Prezentira informacije, daje savjetodavne i edukativne usluge u cilju pokretanja kvalitetnih programa za brži oporavak stanovništva.

Razvoj demokratskog društva kroz proces reintegracije i saradnja sa drugim udruženjima je jedna od bitnih djelatnosti.

 

Predsjednik udruženja: Irma  Abdić

..--> UG „SVJETLIJA BUDUĆNOST“

Aktivnosti udruženja su:

 - podsticanje humanitarnog rada za fizička lica, naročito za žene
-iniciranje primjene Konvencija i drugih akata UN-a u vezi ravnopravnosti spolova
- organizacija obuka iz oblasti informatike, stranih jezika i agrokulture
-poticanje edukacije, dokvalifikacije i prekvalifikacije s ciljem lakšeg snalaženja građana na tržištu rada

Udruženje djeluje od 2004. godine.

Predsjednik udruženja: Haseba Behrić

 

Višegrad


..--> UDRUZENJE GRAĐANA POVRATNIKA U VIŠEGRAD

Udruženje je provodilo mnoge aktivnosti u cilju reintegracije povratnika i obezbjeđivanje održivog povratka:

-               rad na aplikacijama za povrat nekretnina za izbjeglice koje su živjeleu Goraždu (oko 2000 aplikacija)
-               1999. godine uspostavili su autobusku liniju od na relaciji Foča – Goražde – Višegrad – Beograd, tako da su svi povratnici naselja Kaoštica, Međeđa, Orahovci, Nezuci, Babin Potok, Okrugla, Dobrun, Dušće, Kosovo Polje, Višegrad i drugih mjesta, imali priliku ići u svoje devastirane domove kako bi ih čistili
-               pomoć vlasnicima stanova za predaju zahtjeva za otkup svojih vlastitih stanova u Višegradu i ostalim općinama u regionu
-               za povratnička domaćinstva organiizovano je više akcija za dodjelu stoke, sjemena, raznih pomoćnih mašina za poljoprivredu (motokultivatori), materijali za štale i dr.

 

Predsjednik udruženja: Rasim Bajraktarević

 

Zvornik


..--> UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI POVRATAK PODRINJA

Udruženje uspješno radi od osnivanja 2006. godine na svim segmentima vezanim za proces povratka – izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica, pomoćnih objekata, infrastrukture.

Osnovali su edukativni centar za mlade uz finansijsku pomoć BIRDS Sarajevo, TALDI Tuzla, IPSA INSTITUT Sarajevo.
 Uz pomoć NEMEKAT FONDA stipendiraju nadarene učenike i studente.
Za održivi povratak putem HO BIRDS obezbjedili sulastenike, materijal i sjemena.

Pri udruženju formirana je redakcija za izdavanje novina „Podrinjski list“.

Predsjednik udruženja: Hasan Grebić

..--> ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "VOĆAR"

Nastala je početkom 2002.godine, a osnivači su bili povratnici i domicilno stanovništvo.
 Djelovanje zadruge je obuhvatilo opštine Zvornik, Milići, Osmaci, Bratunac, Vlasenica i Sapna.
Po osnivanju prve godine bilo je uključeno 700 kooperanata, a proširenjem proizvodnje i plasmana proizvedenog broja kooperanata povećao se na preko 1500. Početna proizvodnja je bila bazirana na uzgoju kornisona za Vega Fruit. Finansijski su podržani od strane:
 - Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (đubrivo i sjemena) i od Vlade Tuzlanskog kantona (zaštitna sredstva).

Uz proizvodnju i plasman uporedo se radilo na edukaciji kooperanata i organizovana su stručna predavanja. Proizvodnju su proširivali i uključili nove kulture(duhan). Potpisnici su Ugovora o organizovanom otkupu poljoprivrednih proizvoda sa svim većim proizvođačima (VEGA FRUIT, BOSNAPRODUKT, KANAN D.O.O.RADIKOVICI, TANASIĆ D.O.O. i dr.) a proizvode izvoze i van granica BiH.

 

Direktor: Fahrudin Delibajrić
 

Lista članica aktuelizirana je 13.avgust 2015 g.
Za sve dodatne infromacije o članicama Unije, kontaktirajte nas putem e-maila uzopi@bih.net.baKontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: