Jačanje lokalnih zajednica u BiH

 

1. Komunikacija sa lokalnim vlastima
Unija za održivi povratak i integracije u BiH je, u cilju regulisanja međusobnih odnosa u implementaciji programa održivog povratka u BiH, potpisala Memorandume o razumijevanju sa 61 općinom/opštinom u Bosni i Hercegovini.
 
OPĆINE/OPŠTINE U BiH
1.
Berkovići
08.03.2005.
20.06.2016.
2.
Bihać
15.12.2003.
3.
Bijeljina
20.06.2008.
4.
Bosanska Krupa
15.07.2008.
5.
Bratunac
22.10.2003.
6.
Breza
16.12.2003.
7.
Brod
10.06.2004.
8.
Bugojno
05.12.2003.
9.
Busovača
15.12.2003.
10.
Bužim
27.05.2005.
11.
Centar Sarajevo
07.10.2003.
12.
Čapljina
31.03.2005.
18.12.2015.
13.
Derventa
30.06.2008.
14.
Doboj
28.01.2004.
15.
Dobretići
05.12.2003.
16.
Domaljevac Šamac
15.12.2003.
17.
Drvar
18.10.2004.
18.
Foča Ustikolina
19.11.2004.
19.
Glamoč
19.06.2008.
20.
Goražde
10.06.2004.
21.
Gornji Vakuf – Uskoplje
05.12.2003.
22.
Gradačac
15.12.2003.
23.
Gradiška
10.06.2004.
24.
Hadžići
14.03.2006.
25.
Ilidža Sarajevo
07.10.2003.
26.
Ilijaš
17.03.2005.
27.
Jajce
2003.
28.
Kakanj
15.12.2003.
29.
Kalesija
16.06.2008.
30.
Ključ
19.06.2008.
31.
Konjic
25.06.2008.
32.
Kostajnica
02.07.2008.
33.
Kotor Varoš
15.12.2004.
34.
Kozarska Dubica
23.01.2004.
35.
Krupa na Uni
19.11.2004.
36.
Lukavac
10.06.2004.
37.
Maglaj
15.12.2003.
38.
Modriča
10.06.2004.
39.
Mostar
15.12.2003.
40.
Novi Grad Sarajevo
07.10.2003.
41.
Novi Travnik
15.12.2003.
42.
Novo Sarajevo
07.10.2003.
43.
Odžak
15.12.2003.
44.
Pale
21.07.2008.
45.
Rogatica
09.06.2004.
46.
Sanski Most
28.11.2003.
47.
Srebrenica
22.10.2003.
48.
Stari Grad Sarajevo
07.10.2003.
49.
Stolac
2003.
01.02.2016.
50.
Šamac
20.08.2008.
51.
Teslić
03.06.2003.
52.
Travnik
10.06.2004.
53.
Ustiprača/Pale Prača
28.10.2003.
54.
Vareš
05.12.2003.
55.
Visoko
10.06.2004.
56.
Višagrad
25.09.2008.
57.
Vitez
28.07.2008.
58.
Vlasenica
22.10.2003.
59.
Vogošća
10.06.2004.
60.
Vukosavlje
10.06.2004.
61.
Zvornik
22.10.2003.
 
Potpisanim Memorandumima su regulisani slijedeći segmenti:

saradnja u izboru korisnika domaćih i međunarodnih donacja vezanih za povratak
jačanje saradnje između predstavnika lokanih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva
lobiranje kod potencijalnih donatora (domaćih i međunarodnih) u cilju obezbjeđivanja investicija za širu lokalnu zajednicu
ekonomsko jačanje povratnika, kao i izbjeglica i raseljenih lica koji su odlučili da se integrišu u lokalnu zajednicu
 
Također, Unija za održivi povratak i integracije u BiH i općine/opštine Čapljina, Stolac i Berkovići su potpisali Aneks Memoranduma o razumijevanju u cilju proširenja aktivnosti u implementiranju programa u okviru Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i to kroz slijedeće segmente:

realizacija projekata ekonomskog razvoja u okviru održivog povratka i integracije
saradnja na projektima EU fondova
jačanje poljoprivredne proizvodnje u Općinama/Opštinama
pomoć i podršku poljoprivrednim proizvođačima za plasiranje proizvoda na tržište rada
 
Pored navedenih općina/opština sa kojima su potpisani Memorandumi o saradnji, Unija za održivi povratak i integracije u BiH ima korespodenciju i sa ostalim općinama/opštinama i to kroz:
  • informisanje o javnim pozivima koji su bitni za lokalnu zajednicu
  • komunikacija u cilju rješavanja problema i pomoći populaciji povratnika, raseljenih lica i izbjeglica
  • organizovanje zajedničkih sastanaka, seminara i okruglih stolova u cilju poboljšanja socio-ekonomske situacije u lokalnoj zajednici

 


Unija za održivi povratak i integracije u BiH je, u cilju regulisanja međusobnih odnosa u implementaciji programa održivog povratka u BiH, potpisala Memorandume o razumijevanju sa 61 općinom/opštinom u Bosni i Hercegovini.
 
OPĆINE/OPŠTINE U BiH
1.
Berkovići
08.03.2005.
20.06.2016.
2.
Bihać
15.12.2003.
3.
Bijeljina
20.06.2008.
4.
Bosanska Krupa
15.07.2008.
5.
Bratunac
22.10.2003.
6.
Breza
16.12.2003.
7.
Brod
10.06.2004.
8.
Bugojno
05.12.2003.
9.
Busovača
15.12.2003.
10.
Bužim
27.05.2005.
11.
Centar Sarajevo
07.10.2003.
12.
Čapljina
31.03.2005.
18.12.2015.
13.
Derventa
30.06.2008.
14.
Doboj
28.01.2004.
15.
Dobretići
05.12.2003.
16.
Domaljevac Šamac
15.12.2003.
17.
Drvar
18.10.2004.
18.
Foča Ustikolina
19.11.2004.
19.
Glamoč
19.06.2008.
20.
Goražde
10.06.2004.
21.
Gornji Vakuf – Uskoplje
05.12.2003.
22.
Gradačac
15.12.2003.
23.
Gradiška
10.06.2004.
24.
Hadžići
14.03.2006.
25.
Ilidža Sarajevo
07.10.2003.
26.
Ilijaš
17.03.2005.
27.
Jajce
2003.
28.
Kakanj
15.12.2003.
29.
Kalesija
16.06.2008.
30.
Ključ
19.06.2008.
31.
Konjic
25.06.2008.
32.
Kostajnica
02.07.2008.
33.
Kotor Varoš
15.12.2004.
34.
Kozarska Dubica
23.01.2004.
35.
Krupa na Uni
19.11.2004.
36.
Lukavac
10.06.2004.
37.
Maglaj
15.12.2003.
38.
Modriča
10.06.2004.
39.
Mostar
15.12.2003.
40.
Novi Grad Sarajevo
07.10.2003.
41.
Novi Travnik
15.12.2003.
42.
Novo Sarajevo
07.10.2003.
43.
Odžak
15.12.2003.
44.
Pale
21.07.2008.
45.
Rogatica
09.06.2004.
46.
Sanski Most
28.11.2003.
47.
Srebrenica
22.10.2003.
48.
Stari Grad Sarajevo
07.10.2003.
49.
Stolac
2003.
01.02.2016.
50.
Šamac
20.08.2008.
51.
Teslić
03.06.2003.
52.
Travnik
10.06.2004.
53.
Ustiprača/Pale Prača
28.10.2003.
54.
Vareš
05.12.2003.
55.
Visoko
10.06.2004.
56.
Višagrad
25.09.2008.
57.
Vitez
28.07.2008.
58.
Vlasenica
22.10.2003.
59.
Vogošća
10.06.2004.
60.
Vukosavlje
10.06.2004.
61.
Zvornik
22.10.2003.
 
Potpisanim Memorandumima su regulisani slijedeći segmenti:

saradnja u izboru korisnika domaćih i međunarodnih donacja vezanih za povratak
jačanje saradnje između predstavnika lokanih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva
lobiranje kod potencijalnih donatora (domaćih i međunarodnih) u cilju obezbjeđivanja investicija za širu lokalnu zajednicu
ekonomsko jačanje povratnika, kao i izbjeglica i raseljenih lica koji su odlučili da se integrišu u lokalnu zajednicu
 
Također, Unija za održivi povratak i integracije u BiH i općine/opštine Čapljina, Stolac i Berkovići su potpisali Aneks Memoranduma o razumijevanju u cilju proširenja aktivnosti u implementiranju programa u okviru Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i to kroz slijedeće segmente:

realizacija projekata ekonomskog razvoja u okviru održivog povratka i integracije
saradnja na projektima EU fondova
jačanje poljoprivredne proizvodnje u Općinama/Opštinama
pomoć i podršku poljoprivrednim proizvođačima za plasiranje proizvoda na tržište rada
 
Pored navedenih općina/opština sa kojima su potpisani Memorandumi o saradnji, Unija za održivi povratak i integracije u BiH ima korespodenciju i sa ostalim općinama/opštinama i to kroz:
  • informisanje o javnim pozivima koji su bitni za lokalnu zajednicu
  • komunikacija u cilju rješavanja problema i pomoći populaciji povratnika, raseljenih lica i izbjeglica
  • organizovanje zajedničkih sastanaka, seminara i okruglih stolova u cilju poboljšanja socio-ekonomske situacije u lokalnoj zajednici

 

 

2. Lokalne akcione grupe – LAG

3. Istraživanje

4. Projekti ekonomske održivosti

5. Edukacije mladih

6. Komunikacija sa lokalnim NVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: