SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo 23.02.2011


PRESS KONFERENCIJA U MOSTARU - "OBNOVIMO MOSTAR - RAZRUŠENI GRAD"

 

U okviru istraživačkog projekta ' Monitoring održivog povratka u BiH'' koji je Unija za održivi povratak i integracije u BiH provodila u tri posljednje godine, suočili smo se sa masovnijim povratkom raseljenih lica u svoje prijeratne domove.

U cilju zajedničkog iznalaženja rješenja u pomoći raseljenim licima i povratnicima, a na inicijativu udruženja za povratak Srba u grad Mostar, zakazan je javni Skup na kojem su svoje učešće potvrdili: Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU g. Valentin Inzko lično, predstavnici ambasade Hrvatske, Srbije i Njemačke, a pismenu podršku uputile su ambasade SAD, Crne Gore, Japana, Francuske i Austrije. Aktivno učešće na Skupu pružiće OHR, OSCE, UNHCR, ASB, CRS, predstavnik ombudsmana za ljudska prava BiH, predstavnici državnog i entitetskih ministarstava,Gradske Uprave grada Mostara, te Uprava za izbjeglice i raseljena lica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na sastanak su pozvani Vladika Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije i otac Krulj Radivoje.

Zbog važnosti teme ''Obnovimo Mostar - razrušeni grad '' očekujemo da će i predstavnici medija obavještavajući javnost dati svoj doprinos da se raseljena lica vrate u svoj grad. Pozivamo Vas na PRESS konferenciju dana 25.02.2011.god. (Hotel ERO -Mostar-stakleni salon ) sa početkom u 10:30 sati.

 

PRESS  SLUŽBA  UZOPI  U  BiH


Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: