SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 23.09.2011


ODRŽAVANJE EDUKACIJE O ŽIVOTNIM VJEŠTINAMA U TREBINJU

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH otpočela je sa implementacijom projekta pod nazivom “Edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama.” Aktivnosti se realizuju u okviru Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP), finansiranog sredstvima Vlade Kraljevine Španije. Projekat se implementira na području 17 općina/opština u BiH: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Široki Brijeg, Trebinje, Brčko Distrikt, Odžak, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Doboj, Tuzla, Zenica, Bihać, Livno i Vitez u vremenskom periodu od 30. maja 2011. godine do 28. februara 2012. godine.

Mladi koji će učestvovati na edukaciji/treningu će steći znanje o:
• Životnim vještinama i ključnom obrazovanju o kompetencijama i odnosu izmedju obrazovanja i tržišta rada;
• Uticaj obrazovanja na zapošljivost i bolji izbor za život i ekonomske sigurnosti;
• Podići svijest o osobnim potrebama i pristup raspoloživim resursima;
• Kako pokrenuti vlastiti posao - poduzetničke vještine;
• Poslovno planiranje;
• Započinjanje akcija u zajednici da bi se ublažila marginalizacija, nezaposlenost i proces održivog povratka;
• Jačanje kapaciteta podnositelja zahtjeva za grantove. Model je dizajniran i kao sredstvo za aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i privrednom životu ruralnih povratničkih zajednica.
Mladi će naučiti kako izraziti i ostvariti svoje potrebe i kako komunicirati s lokalnim vlastima i predstavnicima biznis sektora.

 

Trening u Trebinju će se održati 26. i 27. septembra 2011. godine u prostorijama opštine Trebinje, ul. Vuka Karadžića 2, sa početkom u 08:30h.

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) u trajanju od tri godine (2010 – 2012) je projekat podržan kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva od strane Vlade Kraljevine Španije. Program zajednički provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Minisarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, zavodima za zapošljavanje, osnovnim i srednjim školama, općinama i ruralnim zajednicama, pojedinačnim preduzećima te NVO –ima i organizacijama civilnog društva.

 

PRESS SLUŽBA UZOPI u BiH

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: