Preporuči članak:

 

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 17.1.2012.


Mladi iz Sarajeva učili o pisanju biznis plana

 

U utorak 17. januara 2011. godine održane su konsultacije „Licem u lice“ (face to face) u okviru Projekta „Obrazovanje o ključnim kompetencijama i životnim vještinama za tržište rada mladih u lokalnim zajednicama“, koju UZOPI u BiH provodi u saradnji sa UNICEF. Učesnici su bili mladi iz Sarajeva koji su na prethodnom treningu pokazali najbolje rezultate. Konsultacije su održane u prostorijama Unije.

Govorilo se o biznis planu i učesnici su imali priliku da se praktično upoznaju sa pripremom poslovnog prijedloga, plana poslovanja i budžeta/proračuna za pokretanje vlastitog biznisa, te su predstavili svoje poslovne ideje. Takođe, upoznali su se sa aktivnostima projektnog tima vezano za kandidate iz Sarajeva od dana održavanja prve obuke na Ilidži pa do danas.
...................................................................................................................................................................Photo: UZOPIBIH

Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo radi održavanja navedenih aktivnosti, te su veoma zainteresirani za nove obuke u budućnosti, a projektni tim je naglasio,da stalno stoji na raspolaganju svim učesnicima i da želi nastaviti uspješnu saradnju.

 

Sarajevo, 17.1.2012.Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: