Preporuči članak:

 

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 23.03.2012


ODRŽAVANJE EDUKACIJE O ŽIVOTNIM VJEŠTINAMA I KONSULTACIJA „LICEM U LICE” – DRUGI KRUG TRENINGA U BIJELJINI

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH implementira projekat pod nazivom “Edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama.” Aktivnosti se realizuju u okviru Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP), finansiranog sredstvima Vlade Kraljevine Španije. Projekat se implementira na području 17 općina/opština u BiH: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Široki Brijeg, Trebinje, Brčko Distrikt, Odžak, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Doboj, Tuzla, Zenica, Bihać, Livno i Vitez u vremenskom periodu od 30. maja 2011. godine do 30. juna 2012. godine. U toku je provođenje drugog ciklusa obuke.

Mladi koji će učestvovati na edukaciji/treningu će steći znanje o:
•           Životnim vještinama i ključnom obrazovanju o kompetencijama i odnosu između obrazovanja i tržišta rada;
•           Uticaj obrazovanja na zapošljavanje, bolji izbor za život i ekonomsku sigurnost;
•           Podići svijest o osobnim potrebama i pristup raspoloživim resursima;
•           Kako pokrenuti vlastiti posao - poduzetničke vještine;
•           Poslovno planiranje;
•           Započinjanje akcija u zajednici da bi se ublažila marginalizacija, nezaposlenost i proces održivog povratka;
•           Jačanje kapaciteta podnositelja zahtjeva za grantove.

Model je dizajniran i kao sredstvo za aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i privrednom životu ruralnih povratničkih zajednica. Mladi će naučiti kako izraziti i ostvariti svoje potrebe i kako komunicirati s lokalnim vlastima i predstavnicima biznis sektora.

Trening u Bijeljini će se održati 27. i 28. marta 2012. godine (utorak i srijeda) u sali u hotelu „Drina“ (ulica Kneza Miloša 1) u Bijeljini, u vremenskom periodu od 8,30 sati do 15 sati.


Na konsultacijama „Licem u lice“ (Face to face) – drugi ciklus treninga, najmanje po pet odabranih mladih učesnika iz prvog kruga u svakoj općini obaviti će konsultaciju sa trenerom i tom prilikom naučiti kako pripremiti poslovni prijedlog, biznis plan i budžet/proračun za pokretanje vlastitog biznisa.

Za polaznike konsultacija „Licem u lice“, koji su bili učesnici obuke u prvom krugu u Bijeljini, konsultacije će održati 26. marta 2012. godine u sali hotela „Drina“ (ulica Kneza Miloša 1) sa početkom u 14,00 sati.

Za polaznike konsultacija „Licem u lice“, koji su učesnici obuke u drugom krugu u Odžaku, konsultacije će se održati 28. marta 2012. godine na istoj adresi sa početkom u 14,00 sati.


Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) u trajanju od tri godine (2010 – 2012) je projekat podržan kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva od strane Vlade Kraljevine Španije. Program zajednički provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, zavodima za zapošljavanje, osnovnim i srednjim školama, općinama i ruralnim zajednicama, pojedinačnim preduzećima te NVO –ima i organizacijama civilnog društva.


PRESS SLUŽBA UZOPI u BiH

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: