Kampanja za pomoć realizaciji Revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma

 

Povratak – vitalni GRAĐANSKI interes

Uvjereni smo da pitanje prava povratka izbjeglica na svoja ognjišta koja su napustili nije jedna od neispunjenih odredbi Dejtonskog sporazuma, već pitanje opredijeljenosti svih državljana BiH u zemlji i dijaspori da se život normalizuje 20 godina od početka rata i progona miliona ljudi.

Sudeći prema izdvajanjima za povratak iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine u 2012. godini, Vlast nema ozbiljnu namjeru sprovesti Aneks VII – Sporazum o izbjeglicama i prognanicima, koji je ravnopravni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Time je proces implementacije Revidirane strategije zaustavljen na pola puta.

Zbog toga, Unija za održivi povratak i integracije u BiH, kao mreža koja okuplja 99 lokalnih povratničkih nevladinih organizacija, i najstarija nevladina organizacija koja se bavi pitanjima izbjeglih i raseljenjih lica i povratnika, pokreće kampanju podrške povratku i povratnicima pod nazivom: Povratak – vitalni građanski interes.

Cilj ove kampanje je prikupljanje podrške građana i javnosti za povećanje budžetskih sredstava u 2013. godini za povratak i realizaciju Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Smatramo kako poštivanje i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovih aneksa nije samo pitanje vladavine prava, odgovornosti domaćih institucija i dosljednosti međunarodne zajednice, već je stvar odnosa svih građana prema zajedničkoj sadašnjosti i boljoj budućnosti.

Sada je povratnicima potrebna svaka vrsta podrške. Potrebno im je da znaju da nisu sami i zaboravljeni.

Zbog toga, tražimo podršku svih građana koji pravo na povratak smatraju svojim vitalnim građanskim interesom.

Neka se čuje glas građana i povratnika i da domaća i međunarodna javnost čuju jasnu, jednstvenu i glasnu poruku – povratak nije završen, povratak nije stao.

 

Šta je Revidirana strategija BiH za Provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma?

Krajem 2008. godine, nakon višemjesečnog rada institucija BiH, međunarodne zajednice i organizacija civilnog društva, završen je nacrt dokumenta pod nazivom „Revidirana strategija BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.
Parlamentarna skupština BiH je Strategiju usvojila 2010.godine.
Ovaj dokument ima sveobuhvatni pristup u rješavanju izbjegličke problematike, te je zacrtao ostvarive ciljeve kako bi povratak bio uspješan i održiv.

U jednom od zaključaka stoji: „Na osnovu preciznih i pouzdanih pokazatelja potrebno je sačiniti plan održivog završetka procesa povratka koji će u suštinskom smislu biti programiran na period od četiri godine, ne ograničavajući pri tom rokove za pristup pravima svih onih koji u tom periodu ne riješe svoje interese: osigurati neophodna sredstva i provesti program prema usvojenim principima na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine, uz podršku i učešće svih relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, nevladinog sektora, predstavnika civilnog društva, kroz participativane mehanizme učešća izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika“.

Sukladno tome, u godinama, 2009. i 2010. bilježimo povećanje neophodnih budžetskih sredstava za provedbu pojedinih tačaka Revidirane strategije.
Ali, zbog zastoja u formiranju Vlasti na nivou BiH u 2011. godini Budžet institucija BiH za tu godinu nije usvojen. Instucije su funkcionisale na osnovu odluka o privremenom finansiranju, što je direktno zaustavilo izdvajanje sredstava za ovu namjenu.
U toj 2011. godini nije izdvojena niti jedna konvertibilna marka za povratak u Budžetu institucija BiH, a u ovoj 2012. godini samo minimalnih 1.500.000 KM. To je u direktnoj suprotnosti sa dokumentom koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, ali i sa Dejtonskim sporazumom.

 

Kojih 10 oblasti tretira Revidirana strategija za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma?

Slijedećih 10 oblasti su tretirane Revidiranom strategijom za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 2010–2014, te su u identificirani problemi, preporuke i prijedlozi mjera za unapređenje:

1. rekonstrukcije stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, zatvaranja kolektivnih centara i rješavanja pitanja alternativnog smještaja raseljenih osoba i povratnika i socijalnog stanovanja sa posebnim akcentom na probleme raseljenih osoba
i izbjeglica i stambenog zbrinjavanja ranjivih kategorija povratnika;
2. dovršetka procesa povrata imovine i stanarskih prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika;
3. elektrifikacije povratničkih naselja i pojedinačnih stambenih jedinica povratnika;
4. rekonstrukcije infrastrukture u mjestima od interesa za povratak izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika;
5. zdravstvene zaštite raseljenih osoba i povratnika;
6. socijalne zaštite raseljenih osoba i povratnika;
7. ostvarivanja prava na školstvo raseljenih osoba i povratnika;
8. prava na rad i upošljavanje raseljenih osoba i povratnika;
9. sigurnosti raseljenih osoba i povratnika i deminiranja područja povratka;
10. prava na naknadu štete raseljenim osobama, izbjeglicama i povratnicima.

 

Platforma izbjeglica, raseljenih lica i povratnika

Savez udruženja/udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Bosne i Hercegovine* (*prijašnji naziv Unije za održivi povratak i integracije u BiH) tokom 2006.godine sačinio je dokument pod nazivom „Platforma izbjeglica, raseljenih lica i povratnika BiH za Izbore 2006.godine“.
Platforma sadrži 9 tačaka koje su rezultat niza sastanaka i konsultacija nevladinih organizacija, predstavnika ove populacije. Platforma je upućena svim političkim partijama /strankama koje su učestvovale u izbornom procesu na Opštim/općim izborima 2006.godine u BiH.
U Platformi stoji:

 

TRAŽIMO OD POLITIČKIH PARTIJA

* Realizujte Anex IV, VI, VII i spriječite mirnodopsko etničko čišćenje i time zaustavite decenijsku agoniju (1996-2006) izbjeglica, raseljenih lica i povratnika BiH

* Stop korupciji i kriminalu u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika (na svim nivoima)

* Preuzmite odgovornost za obnovu 40.000 stambenih jedinica za povratnike – beskućnike i izvršite obeštećenje za uništenu imovinu

* 100.000 izbjeglica, raseljenih lica i povratnika traže pravo na posao, a ne humanitarnu pomoć

* Tražimo odgovornost u implementaciji Ustavnih amandmana o konstitutivnosti naroda

* Donesite jedinstvene Zakone socijalne i zdravstvene zaštite na nivou BiH

* Uvedite Ministarstvo za Dijasporu BiH i promijenite Zakon o državljanstvu

* Dovršite potpunu Reformu obrazovnog sistema u BiH

* Izmijenite izborni Zakon uvođenjem izborne jedinice za Dijasporu

Platformu je tada potpisima prihvatilo 12 stranaka /partija, a 3 su prihvatile principe.
Do danas se nije desio značajan pomak u realizaciji zahtjeva.

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

 

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 

 

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 

 


Pratite nas na: