UKLJUČIVANJE CIVILNOG DRUŠTVA U KREIRANJE DIJALOGA I

MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA U ZAJEDNICI.
PROJEKAT PODRŽAN OD STRANE:


___________SVRHA PROJEKTA_________________


Stvaranje zajednica dijaloga, u kojimase etničke skupine domicilnog stanovništva i povratnika međusobno poštuju i u kojima su prava povratnika zaštićena i praktikovana.

 

 

 

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Iniciranje saradnje između povratnika i domicilnog stanovništva za dobrobit lokalnih zajednica u tri bosanskohercegovačke opštine/općine
  2. Ohrabrivanje procesa povratka putem promocije najboljih primjera uspješnog međuetničkog dijaloga
  3. Javno zagovaranje za podršku procesa povratka putem građanskog aktivizma

Implementacijom projekta osiguraće se preduslovi za buduće intervencije koje će omogućiti dugoročnu socijalnu i ekonomsku održivost povratka i reintegracije izbjeglica i raseljenih lica u BiH, te doprinijeti razvoju ljudskih potencijala u pomenutim zajednicama.

Realizacijom projekta predviđeno je angažovanje i jačanje uloge Lokalne akcione grupe (LAG) regije Doboj, a formirane su Lokalne akcione grupe Odžak i Modriča koje čine predstavnici opštinske uprave, predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici poslovnih udruženja. LAG-ovi će doprinijeti izgradnji i jačanju kapaciteta članova zajednice sva tri  sektora, vladinog , nevladinog i poslovnog,  identifikovati i odgovarati na razvojne potrebe zajednice na održiv način.

Predviđene aktivnosti Lokalnih akcionih grupa ogledaju se u:
- kreiranju i održavanju saradnje svih aktera na lokalnom nivou vezanih za zapošljavanje i socijalno uključivanje u zajednicu;
- poboljšanju integracije i koordinacije aktivnosti koje vode socijalnom uključenju i povećanju stope zaposlenosti;
- definisanje strategija ekonomskog i socijalnog razvoja u lokalnoj zajednici itd.

Lokalne akcione grupe istinski će se koristiti pristupom bottom-up (odozdo prema gore) principa.

 

TRAJANJE PROJEKTA:

18 mjeseci (počevši od 01.12.2008)    

.............................................................

 

VEZANI ČLANCI:

>> Brošura ""Uključivanje civilnog društva i kreiranje dijaloga i medjusobnog poštovanja u zajednici" (juni 2010)

>>Trening "Javnog zagovaranja i PR" u opštinama Modrica, Odžak i Doboj (24.04.2009)

>>Trening "Operativnog planiranja" u opštinama Modrica, Odžak i Doboj (14.04.2009)

>> Potpisivanje Protokola o Saradnji sa opštinom Doboj (13.03.2009)

>> Potpisivanje Protokola o Saradnji sa opštinom Modriča (13.03.2009)

>> Potpisivanje Protokola o Saradnji sa opštinom Odžak (13.03.2009)

>> Započela realizacija projekta "UKLJUČIVANJE CIVILNOG DRUŠTVA U KREIRANJE DIJALOGA I MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA U ZAJEDNICI" (06.02.2009)

 

Povratak u Bosansku Posavinu: Odžak, Modriča i Doboj.

...Ovi ljudi su se i pored svih teškoća odlučili vratiti u svoja prijeratna mjesta stanovanja. Osim što su se vratili, oni su se u proteklom periodu u velikoj mjeri uspjeli reintegrirati u lokalnu zajednicu, te sami puno raditi na obezbjedjivanju ekonomskih uslova odrzivosti povratka. Ovaj video pokazuje primjere da su se u ovom procesu desile mnoge uspješne priče....


I ovo je povratak 1.DIO

Prilog: UZOPIBIH
Datum: 18. april 2010
Trajanje: 9 min 14 sec (19096 KB)

I ovo je povratak 2.DIO

Prilog: UZOPIBIH
Datum: 18. april 2010
Trajanje: 8 min 30 sec (13357 KB)

I ovo je povratak 3.DIO

Prilog: UZOPIBIH
Datum: 18. april 2010
Trajanje: 9 min 01 sec (14958 KB)Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

 

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 

 

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 

 


Pratite nas na: