Povratak izbjeglih u BIH je neuspješan


Nakon agresije u Bosni Hercegovini na prijeratna ognjišta vratilo se milion i 50 hiljada osoba, to kažu podaci UNHCR-a.

U udruženju „Unija za održivi povratak“ovaj broj smatraju netačnim i nerealnim. Ističu da će njihovo istraživanje utvrditi pravu stanje povratka u Bosni i Hercegovini.

U udruženju ocjenjuju da je povratak izbjeglih i raseljenih bio neuspješan, jer prema istraživanju radno sposobnih povratnika zaposleno je oko 1 - 5% osoba, a 7000 ljudi još živi u kolektivnim centrima za smještaj izbjeglih i raseljenih.Prilog: TV Sarajevo
Datum: 12. decembar 2009

 

I ovo je povratak 1.DIO

Prilog: UZOPIBIH
Datum: 18. april 2010
Trajanje: 9 min 14 sec (19096 KB)

I ovo je povratak 2.DIO

Prilog: UZOPIBIH
Datum: 18. april 2010
Trajanje: 8 min 30 sec (13357 KB)

I ovo je povratak 3.DIO

Prilog: UZOPIBIH
Datum: 18. april 2010
Trajanje: 9 min 01 sec (14958 KB)

Povratak izbjeglica


Prilog: Glas Amerike
Datum: 28.april 2008
Trajanje: 1min 43 sec (4567 KB)

   

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: