Pregled Kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini u 2011 godini.

 

                                                                                   
KOLEKTIVNI CENTRI U 2011. GODINI

OPĆINA

KOLEKTIVNI CENTAR

BR. KOL. CENTARA U OPĆINI

BROJ DOMAĆI-NSTAVA

BROJ
ČLANOVA

NAPOMENA

 

BANOVIĆI

JEŽEVAC
MRDIĆI
BAGREMIK
JEZERO
STRAZBENICA

5

77
30
14
8
10

215
N.P
33
19
30

Ježevac i Mrdići su naselja, a ostalo su kuće izgrađene od strane holandske Vlade.Život u kolektivnom centru Mrdići život je više nego težak. Roditelji, da bi djeci omogućili odlazak u školu, odlaze na banovićki površinski  kop, u rudnik nekoliko kilometara dalje, kopati ugalj, a brojne su majke koje odlaze na okolne banovićke planine da i po  dvanaest sati dnevno beru ljekovite trave za koje zarade pet maraka. Kolektivni centar Ježevac, jedan je od najvećih kolektivnih centara u Federaciji BiH. U njemu živi 77 porodica sa ukupno 215 članova iz podrinjskih područja. Oko 160 porodica je u međuvremenu na razne načine riješilo svoja pitanja (povratak, odlazak u zemlje  zapadne Evrope, sticanje imovine u FBiH..) U naselju postoji redovno napajanje električnom energijom  i vodom za koje Vlada TK-a i općina Banovići plaćaju nastale troškove, te obezbjeđuju ogrijev. Zbog malog broja djece u ''Ježevcu'' radi samo jedno  kombinovano odjeljenje osnovne škole. Pedesetak djece, koji pohađaju nastavu, su prepušteni sami sebi, uz pomoć svojih roditelja koji se bore za golu egzistenciju u kolektivnim centrima.Uglavnom ova djeca svoje školovanje završavaju nakon obaveznog osnovnog  obrazovanja. Dječaci nakon osmog razreda već odlaze raditi teške fizičke poslove pomažući roditeljima, a djevojčice se udaju već i sa trinaest godina.

 

BRATUNAC

KRAVICE
ŠKOLA BJELOVAC
                 

2

24
11

93
33

Na području općine Bratunac, u kolektivnom centru Kravice, smještene su ukupno 24 porodice. Smještaj ne koristi ni jedan vid finansijske pomoći. Svi korisnici su u stanju socijalne potrebe. U kolektivu nema niti jedan pozitivno riješen slučaj, a sami finansiraju troškove struje i komunalija. Nemaju kanalizaciju i prijeti opasnost od epidemije. Cijele porodice žive u jednoj prostoriji, te dijele  kupatilo sa drugim porodicama. Najčešće porodice žive na manje od 30 kvadrata, a to su četveročlane ili čak višečlane porodice, a svega 15 % ima zasebnu sobu za djecu. Samim time su djeca osujećena u svom odrastanju, u obrazovanju. 30 % porodica u tim stambenim prostorima nema vodu, 33 % nema toalet. To su samo neki od parametara. Zaključak je da su stambeni uslovi nepovoljni, te time nisu povoljni uslovi za obrazovanje djece. 76 % djece je obuhvaćeno obrazovnim sistemom, 3 % prekida školovanje, ali zabrinjava da 37 % djece ima završenu samo osnovnu školu. Znači, pravo na obrazovanje je prilično osujećeno u tom smislu, ali ono što ohrabruje je da djeca koja pohađaju školu, ima ih dosta, prolaze vrlodobrim i odličnim uspjehom, znači da su motivisani da uče, da se obrazuju i da vide izlaz iz te situacije u kojoj jesu.

 

ČAPLJINA

 

TASOVČIĆI
DOMANOVIĆI

2

81
22

181
66

Kolektivni centar Tasovčić je jedan od onih dugovječnijih u BiH. Još je bio rat kad je otvoren. U kampu su rođena djeca, sklopljeni brakovi. U kampu je 181 osoba koja ima status interno raseljenih. Samo tri porodice, od 81, se žele vratiti u svoje prijeratne domove. Većina stanara su iz Kaknja, Zenice i okoline. U kampu ima oko dvadesetoro djece koja su tu rođena, bračnih parova koji su tu sklopili brak, narkomana, alkoholičara i psihijatrijskih bolesnika.
Kolektivni centar Domanovići ima 22 porodice.Te porodice raspolažu sa vodom, električnom energijom, i javnom kuhinjom.

 

ČELIĆ

ŠIPOŠNICA
BRNIK
ČELIĆ

3

7
11
7

17
27
26

Porodice koriste kuće holandske Vlade.

 

DRVAR

PSIHIJATRIJA         

1

6

101

U kolektivnom centru „Psihijatrija“ stanuju Hrvati iz centralnog dijela BiH čija je imovina uništena. Radi se o starijm i nezaposlenim osobama kojima je potrebna socijalna pomoć.

 

DOBOJ

DOM PENZIONERA

1

128

256

 

 

DOBOJ ISTOK

BRIJESNICA MALA
KLOKOTNICA
GRADISKA

3

9
5
9

37
17
31

Porodice koriste kuće holandske Vlade.

 

GORAŽDE

BALKAN I
BALKAN II
BELVEDERE
SPLAVIŠTE

 

4

 

24
32
26
21

   

N.P
1.024
78
63

 

Nesretnici koji žive u kolektivnim centrima ne mogu da se vrate svojim predratnim domovima iz različitih razloga. Kuće su ili porušene u pljačkaškim pohodima, ili zapaljene, okoliš je često još uvijek pod minama, a neki od raseljenih se nemaju gdje vratiti jer su jednostavno, prije rata bili podstanari. Među njima je najviše starijih osoba koje su same, ali ima i mladih bračnih parova sa djecom i mlađih muškaraca i žena. Osobe koje su smještene u kolektivne centre su lošeg materijalnog stanja jer se uglavnom radi o korisnicima socijalne pomoći ili novčanih primanja po osnovu tjelesnog oštećenja i prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu drugog lica ili su nezaposleni iako su radno sposobni.

 
GRADAČAC

DIREN-VIDA 2
POŽARIKE

2

37
7

118
30

Naselje Diren u mjestu Vida je izgrađeno za raseljene osobe iz Posavine, nakon rata. Dosad je 61porodica riješila stambeno pitanje, odnosno vratila se na prijeratno mjesto prebivališta.
Požarike-izgradila holandska Vlada.

 

GRAČANICA

DOBOROVCI
G.LOHINJA
RAŠLJEVA
MIRIČINA
LENDIĆI
D.ORAHOVICA
LUKAVICA
DRAFNIĆI

8

N.P
16
13
11
11
11
8
11

1.117
48
43
39
33
39
31
43

U mjestu Doborovci ,izgrađeno je izbjegličko naselje Doborovci 1993 godine, a od 1994 godine je počelo useljavanje izbjeglica. Dosad je smješteno 1117 izbjeglih. Ove osobe su smještene u 48 objekata čija je površina 70 metara  kvadratnih (prizemlje+potkrovlje. U naselje je potpuno upražnjeno 5kuća. 7 porodica boravi u ovom naselju,a kuće su im izgrađene  u Podrinju, a razlog zašto su još uvijek tu jeste nedostatak električne energije, infrastrukture, školovanje..

 

DONJI VAKUF

SOLANA

1

1

2

Kolektivni centar ima vodu i  struju.

 

DRVAR

PSIHIJATRIJA

1

N.P

101

 

 

GRUDE

KAMP DUBRAVA

1

20

64

Od kojih 5 porodica sa 14 lica domicilnog  stanovnistva.

 

GRADIŠKA

MZ ROVINE

1      

9

31

 

 

JABLANICA

GORNJA KOLONIJA

1

10

30

To su uglavnom lica koja zbog straha od progona i ratnih trauma ne žele da se vrate u mjesta prebivališta, stara i iznemogla lica, te lica koja prije rata nisu posjedovala imovinu.

 

KALESIJA

JEGIN LUG
MEMIĆI
MARKOVICI 1
MARKOVIĆI 2

4

4
38
10
7

17
199
23
33

Markovići 1 - švicarske kuće
Markovići 2 su kuće holndske Vlade.
Ne posjeduju nikakav vid pomoći niti ih bilo ko finansira.

 

KISELJAK

ZGRADA TURIST

1

10

11

K.c. uključuje i nezbrinute socijalne slušajeve sa područja opštine.

 

KLADANJ

PLANE
DUBRAVE STUPARI
TUHOLJ
BRATELJEVICI
CENTAR
STARIC
RAVNE

7

 

8
20
8
7
4
16
2

25
87
29
18
15
46
5

U kolektivnom centru Plane, nadomak kladnja, raspolažu strujom, mesdžidom. Česta je nestašica vode, pa mnogi žele da napuste ovo mjesto.

 

KLJUČ

VELAGIĆI

1

8

24

 

 

KONJIC

OVČARI

1

5

7

4 porodice interno raseljena lica sa prijeratnom imovinom, a jedna porodica je bez prijeratne imovine i jedna porodica u stanju socijalne potrebe.

 

LUKAVAC

TURIJA
HUSKIĆI
PURAČIĆ
DOBOŠNICA

4

22
15
17
1

82
42
44
1

Kuće holandske Vlade, švedske SIDA-e i IRC.

 

MOSTAR

JUŽNI LOGOR
SJEVERNI LOGOR
ŽUTA KUĆA
SALAKOVAC

4

3
29
16
7

9
72
26
24

 

 

MODRIČA

OŠ KLADAR

1

22

23

 

 

MAGLAJ

MERDINO POLJE

1

11

28

 

 

PETROVAC

CENTAR ROMA I 
KOSOVARA

1

36

108

Ljudi  kolektivnom centru nemaju vode, struje, kupilo, i žive u nehigijenskim uvjetima i sanjaju o domu kakav su imali nekada.  Život u ovom kolektivnom centru je težak i nije dostojan čovjeku.

 

PRIJEDOR

STADION LJUBIJA

1

9

11

To su najčešće osobe čija je imovina uništena, a oni su u stanju socijalne potrebe.

 

GRAD SARAJEVO

GLADNO POLJE
HRASNICA

2

27
33

112
65

U Hrasnici nude usluge javne kuhinje, vodu, struju, vešernice, čajne kuhinje. Oni funkcionišu uz pomoć Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a. U Gladnom Polju su smeštena raseljena lica sa prijeratnom privatnom imovinom, lica bez statusa koji su u stanju socijalne potrebe.

 

SAPNA

SAPNA
NEZUK

2

5
5

11
13

Kuće holandske Vlade

 

SOKOLAC

PODROMANIJA

1

11

35

Ministarstvo izbjeglih i raseljenih lica RS-a je obezbijedilo prostorije za stanovanje ovim osobama, a struju i vodu izmiruju korisnici. 
Osim navedenih žive još 4 porodice čija je izgradnja porodučnih objekata u teku i očekuje se brzo useljenje.

 

SREBRENICA

BARATOVA
DOMAVIJA

1
1

18
15

42
23

U općini Srebrenica postoje dva kolektivna centra: naselje Baratova i hotel Domavija.

 

SREBRENIK

ŠPIONICA

1

78

230

U naselju Špionica se nalazi izbjegličko naselje u kojem danas živi 78 porodica, odnosno 230 njihovih članova. Ovi smještaji funcionišu uz finansijsku pomoć OMI-a Zvornik, koji i pokriva ovo područje. Korisnici su uglavnom raseljena lica srpske nacionalnosti sa prijeratnom imovinom u općini Srebrenica, i skoro svi u stanju socijalne potrebe. Nedostaje im voda, kanalizacioni sistem odvoda otpadnih voda. Imaju samo jednu česmu sa pitkom vodom u cijelom naselju.

  
TEŠANJ

ROSULJE
VILA BUKVA

2

7
15

19
44

U centru postoje samo voda i struja. Za hranu se svako pojedinačno mora snalaziti.
NAPOMENA: smješteno  je  još oko 20 socijalno ugroženih lica.

 

TEOČAK

BRANE

1

15

57

Kuće holandske Vlade.

 

TRAVNIK

DOLAC NA LAŠVI

1

29

79

Kolektivni centar uključuje nezbrinute osobe sa područja opštine.

 

TUZLA

MIHATOVIĆI
SLAVINOVIĆI
SOLINA
SOLINA GTC
LIPINICA

5

164
20
23
22
5

491
60
60
65
15

Izgrađeno je samo naselje Mihatovići, a ostalo su kuće holandske Vlade.  Ovo je jedino naselje u kojem u osmogodišnju školu, koja se nalazi u okviru kampa, zajedno pohađaju djeca prognanika i domicilnog stanovništva. Interesi donatora za izgradnju obdaništa za djecu su oslabljeli i nisu u funciji. Tendencija napuštanja centra je smanjena zbog njihovih primjedbi koje se odnose na nedostatak el.energije u naseljima povratka i drugih infrastrukturnih potreba za normalan život, a zbog čega donatori ne prihvataju obnovu i rekonstrukciju. Mnogi su napustili ovo naselje, otišli u SAD i zapadnu Evropu. Danas oko 250 osoba čeka rješenje njihovog prognaničkog statusa. Naselje Mihatovići, petnaestak kilometara udaljeno od Tuzle, već 15 godina utočište je za zaboravljene ljude. To je najveći kolektivni centar u BiH, i jedno od najvećih izbjegličkih naselja u BiH u kojem je rođeno mnogo djece, tako da je vrlo upitno možete li ih nazvati izbjeglim i raseljenim osobama.

 

TREBINJE

LASTVA BARAKE

1

12

36

 

 

VISOKO

BARAKE

1

1

10

Radi se o romskoj porodici iz Visokog.

 

VLASENICA

STARA ŠKOLA

1

      

12

 

23

 

Korisnici ovih smještaja imaju obezbijeđenu javnu kuhinju, struju, vodu od strane OMI Vlasenica.

 

VIŠEGRAD

NEZUCI BARAKE

1

9

15

 

 

ZVORNIK

INŽINJERING NASELJE
BARAKE METALNO

1
1

13
13

30
24

Svi korisnici su u stanju socijalne potrebe. Ovi kolektivni centri  se nalaze u naselju Karakaj.

 

ZENICA

NASELJE BANLOZI - KAMP BABINO POLJE

1

5

21

Nastanjeno još 70 lica domicilnog stanovništva, socijalno ugroženih.

 

ŽIVINICE

KARAULA
VIŠĆA   

1
1

97
115

265
293

Višća i Karaula su naselja, Suha Dom, Suha Škola, Podgejvi i Dubrave su domovi, a ostalo su zgrade holandske Vlade. Oko 30 porodica čeka na izgradnju kuća u povratničkim mjestima, i ne prihvataju djelimično izgrađene objekte u mjestu življenja, a njihovo napuštanje je uslovljeno i obezbjeđivanjem zdravstvenih, obrazovnih, i ostalih elementarnih uslova u mjestima povratka.

 

UKUPNO:

      

Centara
88

Domaćin-stava:
1.830

Kori-snika:
7.223

 

 

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: