POVEĆANJE ODGOVORNOSTI PROCESA UTROŠKA JAVNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK

 

 

 

 

Obzirom da Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH još uvijek nije završen niti zaključen i da se ne prati redovno niti ažurira utrošak javnih sredstava u segmentu održivog povratka, ovaj projekat bi trebao dati rezultate u svim segmentima održivosti povratka predviđenih Revidiranom Strategijom za implementaciju Anexa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma usvojene od strane Parlamentarne Skupštine BiH (rekonstrukcija, infrastruktura, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, sigurnost, zaštita od mina, zdravstvena zaštita, naknada štete). Na taj način dobit će se i uvid u nenamjensko trošenje sredstava predviđenih za održivi povratak, kroz konkretne utvrđene primjere na terenu. Također, kroz projektne aktivnosti povećat će se učešće i uloga civilnog društva u doprinosu u borbi protiv korupcije.

 

Istraživanje i analiza će pružiti potpunu sliku planiranih i utrošenih javnih sredstva u segmentu održivog povratka u BiH, kroz sve nivoe vlasti (država, fondovi, entiteti, kantoni, lokalani nivo) za period 2018-2021. godine. Konkretni primjeri, koji najuvjerljivije potkrepljuju korupciju, bit će mapirani na pokazateljima kroz 20 općina u kojima je izdvojeno najviše sredstava za održivi povratak. Sve ono što će biti posebno izdvojeno kroz zaključke i preporuke, akcentirano na konkretnim primjerima iz tih općina, predstavljat će podlogu za kreiranje video priča sa terena.

 

Ovim projektom želimo doprinijeti povećanoj odgovornosti procesa utroška javnih sredstava za održivi povratak, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH. To ćemo postići kroz realizaciju dva specifična cilja:

 

1. Poboljšati transparentnost i odgovornost rada vladinih institucija za podršku povratka u BiH, kroz analizu realizacije sveukupnih izdvajanja sredstava za podršku povratku za period 2018 – 2021. godine, te uspostavu aktivnog monitoringa u lokalnim zajednicama na koje je usmjeren najveći obim sredstava za podršku povratka (najmanje 20 opština), kao i

 

2. Povećati građanski aktivizam u BiH kroz unaprijeđenu uključenost i informisanost bh. građana o uočenim slučajevima korupcije i zloupotreba prilikom izdvajanja i utroška javnih sredstava namjenjenih za podršku povratnicima u BiH.

 

Ključne aktivnosti projekta su:

 

Organizovanje i održavanje sastanaka sa relevantnim akterima; prikupljanje nedostajućih informacija za potrebe izrade analize sveukupnog utroška – od državnog do lokalnog nivoa; formiranje i edukacija nezavisnih monitoring timova;

praćenje izdvajanja i utroška javnih sredstava za proces povratka i održivog povratka za period 2018 – 2021. na području najmanje 20 gradova u BiH;

informisanje javnosti o napretku realizacije projekata obnove stambenih jedinica u BiH;

kreiranje dokumenta analize sa jasnim pokazateljima zloupotrebe javnih sredstava za period 2018 – 2021;

kreiranje 5–10 video priloga sa terena o konkretnim slučajevima zloupotrebe javnih sredstava.

 

U konačnici, aktivnosti će dovesti do sljedećih rezultata:

 

- osiguran koalicioni nastup lokalnih nevladinih organizacija - članica Unije, mjesnih zajednica i monitora Unije, u formi mehanizma za praćenje trošenja Javnih sredstava namijenjenih za održiv povratak;

- poboljšan položaj povratnika i raseljenih lica kroz dokumentovanje konkretnih slučajeva zloupotrebe javnih sredstava za održivi povratak; te,

- povećanu transparentnost i odgovornost rada ključnih vladinih institucija za podršku povratka u BiH.

 

Baza o utrošku javnih sredstava za povratak

 

Saopštenja:

>> Online sastanak sa predstavnicima lokalnih NVO i neformalnim grupama (25.08.2022)

>> Monitori na terenu (18.08.2022)

>> Monitori na terenu - opština Rudo (09.08.2022)


.
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: