PROJEKAT

EDUKACIJA I POVEZIVANJE POVRATNIKA U
KOOPERANTSKI LANAC ZA POZNATO TRŽIŠE.
PROJEKAT PODRŽAN OD STRANE:
Opis projekta


Unija za održivi povratak i integracije u BiH od 01.septembra 2015. godine implementira projekat pod nazivom Edukacija i povezivanje povratnika u kooperantski lanac za poznato tržište, finansiran od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i sufinansiranog od strane federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica . Cilj projekta je konkretna pomoć u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području općina Čapljina, Stolac i Berkovići, kao i osnivanje zajedničkog poljoprivrednog udruženja na području općine Čapljina u koje će biti uključeni svi poljoprivredni proizvođači sa područja navedene tri Općine.

 

Saradnja sa relevatnim akterima

U toku dosadašnje implementacije projekta uspostavljena je saradnja sa lokalnim vlastima (stručne službe koje se bave pitanjima poljoprivrede iz općina Čapljina, Stolac i Berkovići), kantonalnim, entitetskim i državnim nivoima vlasti, biznis sektorom, obrazovnim institucijama i lokalnim nevladinim organizacijama. Obzirom da su u ranijim projektima EU potpisani Memorandumi o saradnji, ponovo su potpisani Aneksi Memoranduma o saradnji na projektu "Edukacija i povezivanje povratnika u kooperanstki lanac za poznato tržište" sa općinama Stolac, Berkovići i Čapljina.

Uspostavljena je saradnja sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisijom za izbjeglice i raseljena lica BiH, Regionalnim centrom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH iz Mostara Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica RS, Federalnim zavodom za poljoprivredu, Upravom za prognanike i izbjeglice HNK/HNŽ.

Također, uspostavljena je saradnja i u projekat su uključeni predstavnici biznis sektora i lokalnih nevladinih organizacija: Udruženje građana „Počitelj“, Turističko društvo „Počitelj“, Prva boračka zadruga „Plodovi Bosne“, Agro Centar „Bojka“ iz Ljubuškog; PERFECT EXPORT BILJE“ d.o.o Ljubinje.

U cilju osiguranja stručne pomoći i savjeta u oblasti poljoprivredne proizvodnje potpisan je Memorandum o saradnji između Unije za održivi povratak i integracije u BiH i Agromediteranskog fakulteta, Univerzitet „Džema Bijedić“ Mostar.

 

Edukacije, sastanci i okrugli stolovi

Organizovane su edukacije za 30 poljoprivrednih proizvođača sa područja općina Stolac, Čapljina i Berkovići i to u okviru 4 modula:

• plastenička proizvodnja

• aspketni profitabilne proizvodnje u biljnom kompleksu

• biznis plan (elementi biznis plana)

• povezivanje sa tržištem rada

 

Svaki modul je bio evaluiran i prosječna ocjena je 4,5.

Održano je osam sastanaka i jedan Okrugli sto gdje je razgovarano da se zajedničkim snagama utiče na vlasti na svim nivoima u BiH da se spiječi strani uvozni lobi koji uništavaju domaću proizvodnju nekonkuretnom i jeftinom robom nepoznatog porijekla i da se uvežu poljoprivredni proizvođači sa područja Dubravske visoravni u kooperanstke lance za poznato tržište, kako bi se udruženim snagama pronašao put ka sigurnom plasmanu proizvedene robe. Također, stavljen je akcenat na strategiju uključivanja poljoprivrednih proizvođača sa područja hercegovačke regije na tržište EU sa ciljem zadržavanja tradicionalne proizvodnje koja je prilagođena modernim aspektima. Na satancima, edukacijama i Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici svih, ranije navedenih, relevantnih aktera.

 

Baza poljoprivrednih proizvođača

Na osnovu ranijeg iskustva u realiazcij projekata koje je Unija provodila uspjeli smo veoma brzo da u pomentim općinama napravimo Bazu poljoprivrednih proizvođača.

Baza podataka sadrži sljedeće segmente:
• informacije o nosiocima domaćinstava i broj članova porodice,
• kvalifikacije i status na tržištu rada,
• podatke o trenutnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i planirane aktivnosti u ovom segmentu,
• način plasmana proizvoda,
• posjedovanje poljoprivrednih mašina

 

Osnivanje poljoprivrednog udruženja

Pri Ministarstvu pravde BiH, osnovano je Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Hercegovina“ sa sjedištem u Čapljini, a u koje su uključeni poljoprivrednici sa područja općina Stolac, Berkovići i Čapljina.


Glavni ciljevi udruženja su:
• iniciranje, podsticnje i učešće u projektima koji imaju za cilj jačanje poljoprivredne proizvodnje u općinama Čapljina, Stolac i Berkovići,
• zalaganje za pružanje pomoći i podrške poljoprivrednim proizvođačima u cilju lakšeg plasiranja proizvoda na tržište rada,
• rad na pružanju pomoći poljoprivrednim proizvođačima u svrhu povećanja obradivog zemljišta,
• zalagnje za stručno usavršavanje svojih članova,
• rad na pružanju pomoći u proizvodnji eko hrane.

 

Vrijednosti projekta

  1. Formirano druženje poljoprivrednih proizvođača „Hercegovina” prvi put na ovom području okupilo je povratnike i raseljena lica različitih etničkih grupa i povezala poljoprivrednike iz oba entiteta u BiH
  2. Potpuno podršku realizaciji projekta dali su načelnici općina Čapljina, Stolac, Berkovići gdje su potpisani Aneski Memoranduma o saradnji sa ovim općinama na temelju kojih će saradnja u oblasti poljoprivredne proizvodnje biti nastavljena i u budućnosti.
  3. Potpisan je Memorandum o saradnji sa Agromediteranskim fakultetom u Mostaru
  4. Uspostavljena je prekogranična saradnja sa firmom PERFECT EXPORT BILJE“ d.o.o Ljubinje iz Crne Gore

 

VEZANI ČLANCI:

>> Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata (11.03.2016)

>> Uzgoj ljekovitog bilja šansa za poboljašnje materijalnog statusa povratničke populacije i interno raseljenih (24.02.2016)

>> Saradnja sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta “Džemal Bijedić" (13.01.2016)

 


Foto
........................


1. Edukacija u MZ Opličići, Čapljina u okviru modula "Aspekti
profitabilne proizvodnje u biljnom kompleksu i osnove biznis plana"

.............................

........
2. Edukacija u općini Stolac u okviru modula "Platenička proizvodnja"

 


3. Edukacija u opštini Berkovićiu okviru modula Platenička proizvodnja

 

............

4. Edukacija u općini Stolac u okviru modula Povezivanje sa tržištem rada

 

 

............

5. Obilazak fabrike PERFECT EXPORT BILJE“ d.o.o Ljubinje

 

............

6. Snimanje emisije Zelena panorama za FTV

 

 

............

7. potpisivanje Mamoranduma o saradnji između UZOPI u BiH i Agromediteranskog fakulteta iz Mostara

 

............

8. potpsivanje Aneks Memoranduma o saradnji sa općinom Čapljina

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: