Description: Description: CARE logo Description: Description: Description: logo Igmanske inicijative


 

 

 

BOLJI ŽIVOTNI UVJETI I PRISTUP PRAVIMA RASELJENIH OSOBA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH (LOT 2)

 

Projekat se implementira u Prijedoru i Brčko Distriktu.

 

Svrha projekta: UZOPI u BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH će kroz implementaciju ovog projekta doprinijeti implementaciji Revidirane strategije za implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te smanjenju siromaštva kroz unapređenje kvalitete života ugroženih domaćinstava u BiH, tačnije, kroz socio-ekonomsku integraciju i smanjenje siromaštva među interno raseljenim osobama, kroz nabavku  distribuciju i podjelu stambenih setova koji se sastoje od: veš mašine, frižidera, kuhinjskih elemenata i ormara, a sve u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice.

 

Planirane aktivnosti ovog projekta su:

 

Aktivnost 1 - Rad u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na izboru raseljenih lica za stambene objekte

Aktivnost 2 - Sprovođenje tenderske procedure za nabavku 23 stambenih kompleta

Aktivnost 3 - Isporuka i distribucija kompleta dobavljača ugovornih dobavljača na adresama IDP-a (23 odabranih korisnika)

Aktivnost 4 - Isporuka 23 stambenih kompleta, potpisivanje primopredajne dokumentacije i monitoring

Aktivnost 5 - Održavanje info sesija za interno raseljena lica o pristupu socio-ekonomskim pravima preko lokalnih OCD

Aktivnost 6 - Uključivanje organizacija civilnog društva u mobilizaciju lokalne zajednice u cilju podrške socioekonomskoj integraciji i pristupu pravima interno raseljenih lica

Aktivnost 7 - Komunikacija sa javnošću i medijima

Aktivnost 8 - Organizacija završnog događaja i širenje rezultata projekta i dobre prakse

 

Informacija o realizaciji projekta i edukaciji anketara (13.08.2019)

Ključeve novih stanova dobilo 8 porodica (07.06.2019)

Informacija o realizaciji projekta u Brčko Distriktu (31.05.2019)


.
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: